Lãnh đạo thành phố không đi nước ngoài do doanh nghiệp “đài thọ”

Ngày 29/12, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.

Theo đó, việc tổ chức đi công tác nước ngoài của các cơ quan, đơn vị của thành phố phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Lãnh đạo thành phố không đi công tác nước ngoài quá 2 lần/năm, trừ trường hợp có nhu cầu hoăc do công việc thật cần thiết.

Mỗi đoàn đi không quá 10 người, không quá 10 ngày và không quá 3 nước. Không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt cùng tham gia một đoàn đi; không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh…

Theo Minh Tuấn

Tiền Phong

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *