Hiệp định thương mại biên giới Việt – Lào sẽ chốt vào tháng 6

FICA - Việc ký kết Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào lần này là hết sức quan trọng, sẽ tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động giao thương qua các cửa khẩu biên giới giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc đàm phán Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương thành lập đoàn đàm phán liên ngành để đàm phán Hiệp định trên do đại diện Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn đàm phán.

Những năm gần đây, thương mại biên giới giữa hai nước Việt – Lào có nhiều chuyển biến tích cực, thị trường được mở rộng, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng đa dạng, kim ngạch trao đổi hàng hóa tăng với tốc độ cao.

Các cơ chế, chính sách cũng như thủ tục hành chính được hai bên quan tâm cải thiện tạo môi trường thông thoáng thuận lợi cho trao đổi hàng hóa qua biên giới giữa hai nước; cơ sở hạ tầng cửa khẩu, hạ tầng thương mại được Chính phủ hai nước quan tâm đầu tư, nâng cấp; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái pháp luật được chính quyền địa phương phối hợp ngăn chặn hiệu quả.

Việc ký kết Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào lần này là hết sức quan trọng, sẽ tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động giao thương qua các cửa khẩu biên giới giữa hai nước. Hiệp định sẽ tạo sự thống nhất đồng thuận, trong việc giải quyết một số vấn đề trong hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Theo dự kiến, trong tháng 6 tới,  Hiệp định thương mại biên giới 2 nước sẽ được ký kết tại Việt Nam.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *