Chính phủ lo quyền lợi tiền lương người lao động Việt Nam tại Lào, Campuchia

FICA - Người lao động làm việc tại các dự án đầu tư ở Lào và Campuchia chưa tham gia bảo hiểm bắt buộc được khuyến khích tham gia chế độ bảo hiểm tự nguyện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

Hơn 20. 000 lao động Việt Nam sang làm việc tại Lào trong năm nay

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về chính sách tiền lương, bảo hiểm và các chế độ đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các dự án của nhà đầu tư Việt Nam tại Lào và Campuchia.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan của Việt Nam, Lào và Campuchia tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách lao động (sử dụng lao động, cấp giấy phép lao động,…), tiền lương, bảo hiểm để doanh nghiệp và người lao động Việt Nam làm việc trong các dự án của nhà đầu tư Việt Nam tại Lào và Campuchia chấp hành theo đúng quy định.

Đồng thời tiếp tục trao đổi, tổng hợp ý kiến của Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp có dự án đầu tư tại Lào, Campuchia về thực hiện chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động Việt Nam. Trường hợp có vướng mắc thì giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Bên cạnh đó phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác lao động đã ký với Lào, trong đó có nội dung về sử dụng lao động, cấp giấy phép lao động cho người lao động Việt Nam trong các dự án đầu tư tại Lào.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan của Việt Nam, Lào và Campuchia nghiên cứu để sớm triển khai đàm phán về hợp tác lao động với Campuchia, trước mắt đàm phán cho phép một số doanh nghiệp Việt Nam đưa thêm lao động sang làm việc tại các dự án tại Campuchia để bảo đảm yêu cầu sản xuất.

Bộ này cũng có nhiệm vụ hướng dẫn người lao động làm việc tại các dự án đầu tư ở Lào và Campuchia chưa tham gia bảo hiểm bắt buộc để tham gia chế độ bảo hiểm tự nguyện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 áp dụng từ nay cho đến khi Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *