“Một số Tập đoàn kinh tế Nhà nước sẽ bị giám sát chặt trong năm 2015”

FICA - Tái cơ cấu nền kinh tế là quá trình dài, trong đó, doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo, năm nay, Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia sẽ tham gia giám sát 1 số tập đoàn kinh tế Nhà nước xem hoạt động có hiệu quả hay không.

Ngày 14/01/2015, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Tại Hội nghị, ông Trương Văn Phước- Phó Chủ tịch Ủy ban trải lòng, trong một xã hội nói chung, rủi ro luôn luôn ập tới. Rủi ro tài chính là vấn đề luôn thường trực với bất kỳ nền kinh tế nào.

Kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, rồi phục hồi. Với vai trò của UBGSTCQG có thể làm tốt hơn nếu có sự đồng thuận nhiều hơn từ các cơ quan Trung ương. “Nói thế để thấy, nhiều khi khán giả chỉ thích nhìn những diễn viên đào kép ước lệ trên 1 sân khấu đó là cơ quan nhà nước, chứ ít nhìn thấy diễn viên sân khấu”. Và số lượng cán bộ 100 người là khá ít đối với Ủy ban để giúp Chính phủ có thể giám sát một thị trường tài chính.

Cũng theo ông Phước, giám sát thị trường tài chính có các cơ quan quản lý Nhà nước, nhưng nền kinh tế thực tế có nhiều lĩnh vực có lỗ hổng mà bằng các nghiên cứu của mình Uỷ ban có thể giúp lấp đầy những lỗ hổng đó.

Hiện Ủy ban đang xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, đề nghị Chính phủ nhanh chóng cho phép đưa hệ thống cảnh báo sớm này vào áp dụng thực tế. Và với thực tế, tái cơ cấu nền kinh tế là quá trình dài, trong đó, doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo, năm nay, Uỷ ban sẽ tham gia giám sát 1 số tập đoàn kinh tế Nhà nước xem hoạt động có hiệu quả hay không.

Xác định năm 2015 là năm bản lề quan trọng chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ, Ủy ban đặt mục tiêu cơ bản là nâng cao chất lượng công tác tham mưu Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ về điều phối chính sách kinh tế vĩ mô.

Theo đó tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu và các giải pháp nêu trong Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 với trọng tâm là tham mưu hoạch định triển khai hệ thống các giải pháp thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, năng suất xã hội, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng có nhiệm vụ tham mưu chính sách, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần vào công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII; trong đó tập trung nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và đưa ra dự báo triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2015 và các năm tiếp theo.

Để nâng cao hiệu quả giám sát chung thị trường tài chính, Ủy ban sẽ nâng cao chất lượng giám sát chung thị trường tài chính (ngân hàng – chứng khoán – bảo hiểm), tăng cường phân tích, đánh giá sâu hơn thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm, giám sát đánh giá các dòng vốn chu chuyển giữa các phân khúc thị trường (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) để đánh giá những rủi ro tiềm ẩn, đan xen của cả thị trường tài chính.

Cùng với đó, đánh giá tổng quan thị trường tài chính năm 2015 và cảnh báo nguy cơ rủi ro tiềm ẩn của thị trường tài chính và tác động đến khu vực kinh tế thực.

Ủy ban cũng sẽ tham mưu trong tái cơ cấu thị trường tài chính mà trọng tâm là tái cơ cấu tổ chức tín dụng, tái cơ cấu thị trường chứng khoán và tái cơ cấu thị trường bảo hiểm.

Năm nay, UBGSTCQG vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về cải cách thể chế, trong đó tập trung vào cải cách tài chính và điều phối chính sách giám sát thị trường tài chính. Tăng cường phối kết hợp với các Bộ, Ban, Ngành trong tham mưu, đề xuất chính sách: đánh giá tình hình thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban với Bộ Tài chính; Ban Kinh tế Trung ương thời gian qua và dự kiến thời gian tới; tăng cường và mở rộng Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan thuộc Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin giám sát thông qua việc triển khai thực hiện Dự án hệ thống thông tin giám sát thị trường tài chính (dự kiến triển khai trong năm 2015-2017); đẩy mạnh ứng dụng tin học và công nghệ thông tin trong các hoạt động của Ủy ban, đặc biệt là các hoạt động chuyên môn nhằm từng bước hiện đại hóa hoạt động của Ủy ban.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *