“Môi trường kinh doanh Việt Nam xấu đi trong quý I”

FICA – Theo phản ánh của các doanh nghiệp châu Âu đang làm ăn tại Việt Nam, Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) đã giảm từ 78 vào cuối năm 2014 xuống còn 75 trong quý I/2015 cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ vọng cho tương lai suy giảm.

Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) lần thứ 18 được thực hiện trong tháng 4/2015 cho thấy, trong quý I/2015, niềm tin và triển vọng kinh doanh, cũng như kỳ vọng cho tương lai của các doanh nghiệp thành viên EuroCham giảm nhẹ so với quý trước.

Cụ thể, chỉ số BCI đã giảm từ 78 vào cuối năm 2014 xuống còn 75 trong quý I/2015. Tuy nhiên, kết quả tổng quan vẫn thể hiện nhận định tương đối tích cực từ các doanh nghiệp tham gia khảo sát đối với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai.

Theo kết quả cuộc khảo sát, số lượng doanh nghiệp chia sẻ về dự định sẽ tăng số lượng nhân viên chiểm tỷ lệ lớn nhất, vẫn không thay đổi ở mức 48%. Có 32% doanh nghiệp cho biết giữ nguyên số lượng nhân viên ở mức hiện tại. Điều này cũng đúng đối với kết quả khảo sát về kế hoạch đầu tư trung hạn, khi mà nhóm doanh nghiệp phản hồi đang xem xét việc gia tăng đầu tư tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất là 41%. Và có đến 35% doanh nghiệp dự định "duy trì mức độ đầu tư hiện tại”.

Phần lớn doanh nghiệp kỳ vọng số lượng đơn hàng/doanh thu sẽ tăng nhẹ (lượng phản hồi tăng từ 56% lên 60%) . 14% phản hồi mong đợi "gia tăng đáng kể" hoặc “duy trì” mức hiện tại.

Khi so sánh với quý trước, số lượng doanh nghiệp phản hồi tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm. Số lượng phản hồi “tốt” giảm từ 52% ở quý trước xuống còn 45% quý này. Số lượng phản hồi “trung bình” gần như không thay đổi với 31%. 2% doanh nghiệp phản hồi đánh giá “rất xấu”, trong khi đó khảo sát ở quý trước không có đánh giá này. Tuy nhiên, số lượng phản hồi “rất tốt” cũng tăng đến mức 11%.

Phần lớn doanh nghiệp phản hồi tiếp tục nhận định triển vọng kinh doanh là "tích cực", tuy nhiên đã giảm từ 62% trong quý trước còn 57%. Các doanh nghiệp phản hồi “triển vọng trung bình”, tăng từ 28% quý trước lên 30%. Còn lại là các phản hồi “rất tốt” và “tốt”.

Nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô, 63% doanh nghiệp cho rằng yếu tố sẽ "ổn định và cải thiện", tăng so với quý trước (59%). Tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi “không thay đổi” tăng từ 20% đến 25%. Sự suy giảm đáng chú ý là số lượng doanh nghiệp phản hồi "tiếp tục suy thoái" đã giảm từ 21% còn 12%.

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng đưa dự đoán tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ từ 5,78% xuống còn 5,25% trong 6 tháng tới. Có 65% doanh nghiệp lo ngại rằng lạm phát sẽ tác động nhẹ đến tình hình kinh doanh và 17% quan ngại tác động đáng kể. 1% cho rằng lạm phát đe dọa doanh nghiệp. Chỉ có 7% phản hồi nhận định lạm phát không có tác động đến hoạt động kinh doanh.

Khảo sát BCI lần này cũng đề cập các câu hỏi liên quan đến những thay đổi của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư tại Việt Nam, nhằm tìm hiểu mức độ nắm bắt thông tin của các doanh nghiệp về các Luật mới và phản hồi của họ về những thay đổi này.

20% doanh nghiệp phản hồi rằng họ biết có thay đổi nhưng không rõ những thay đổi đó cụ thể là gì. 9% doanh nghiệp phản hồi biết có thay đổi trên nhưng nhận định rằng sẽ không đem lại lợi ích cho mình và 6% doanh nghiệp nhận định rằng thay đổi đó sẽ gây trở ngại cho việc kinh doanh.

Đáng chú ý là 41% doanh nghiệp tham gia khảo sát phản hồi rằng họ không nắm bắt một cách rõ ràng, chi tiết về luật mới, và 21% hoàn toàn không có thông tin liên quan.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *