Thời sự 01/06/2021 17:26

Truy thu 5 tháng được hơn 1.100 tỷ đồng trả lại ngân sách

Tổng cục Thuế cho biết, 5 tháng qua thực hiện các cuộc kiểm tra cơ quan này đã truy thu về cho ngân sách hơn 1.132 tỷ đồng.

Cụ thểm tính đến ngày 16/5, toàn ngành thuế thực hiện hươn 18.100 cuộc thanh kiểm tra kế hoạch năm 2021, với hơn 187.400 hồ sơ khai thuế.

Tổng tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra là hơn 11.700 tỷ đồng, trong đó tăng thu qua thanh tra hơn 2.600 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 400 tỷ đồng, giảm lỗ của doanh nghiệp hơn 8.600 tỷ đồng.

Trong 5 tháng qua, qua kiểm tra hơn 1.100 tỷ đồng đã được truy thu về lại cho ngân sách

Tổng tiền truy thu, nộp lại cho ngân sách Nhà nước hơn 1.132 tỷ đồng, bằng 42% số tăng thu qua thanh kiểm tra,

Cũng theo báo cáo của ngành Thuế, số thu 5 tháng qua ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020. 

Thu từ dầu thô ước đạt 15.956 tỷ đồng, bằng 68,8% so với dự toán.

Số thu 5 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ, ngoài nguyên nhân do sản lượng dầu thanh toán 5 tháng thấp hơn so với cùng kỳ còn do cùng kỳ phát sinh một số khoản thu mà trong 5 tháng năm 2021 không phát sinh như: thu từ kết dư chi phí của Liên doanh Vietsovpetro là 2.724 tỷ đồng, thu từ chênh lệch quyết toán năm 2019 là 1.067 tỷ đồng.

Thu nội địa ước đạt 546.404 tỷ đồng, bằng 50% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và LNCL, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của NHNN ước đạt 437.566 tỷ đồng, bằng 49,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 118,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Nếu loại trừ các yếu tố gia hạn thuế, những khoản tăng thu trong 5 tháng đầu năm thì số thu thuế, phí nội địa (không kể tiền sử dụng đất, cổ tức & LNCL, xổ số và thu chênh lệch thu chi NHNN) tăng 5,8% so cùng kỳ.
 

An Linh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *