Thời sự 21/05/2020 16:12

''Tiêu không hết tiền'', Tổng cục Thuế đề nghị chuyển 1.400 tỷ đồng đi nơi khác

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận về đề nghị chuyển số tiền 1.400 tỷ đồng, dự toán chi kinh phí của Tổng cục Thuế cho năm 2019 sang năm 2020 cho các Tổng cục trực thuộc Bộ Tài chính.

Cụ thể, cơ quan của Quốc hội chấp thuận cho điều chuyển hơn 1.400 tỷ đồng kinh phí đảm bảo hoạt động chưa sử hết năm 2019 của tổng cục này gửi sang các đơn vị khác để bổ sung kinh phí năm 2020 còn thiếu, cùng thuộc bộ này.

Tổng cục Thuế đề nghị điều chuyển 1.400 tỷ đồng sang đơn vị khác do không tiêu hết tiền

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, số kinh phí trên tiết kiệm được do năm 2019, Tổng cục Thuế cắt giảm được 269 chi cục thuế trên cả nước. Chủ trương của Bộ Tài chính là không chi tiền xây mới, nâng cấp, sắm mới các trang thiết bị các chi cục nằm trong điện phải sắp xếp, giải thể. Chính vì vậy, số tiền chi đã được giảm đi.Số tiền chuyển sang Tổng cục Hải quan 883,957 tỷ đồng; Tổng cục Dự trữ nhà nước 318,3 tỷ đồng; Ủy ban Chứng khoán nhà nước 101,8 tỷ đồng và Học viện Tài chính 130 tỷ đồng.

Theo tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa tháng 4/2020, số kinh phí đảm bảo hoạt động được giao theo cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế năm 2019 dự kiến chưa sử dụng hết khoảng trên 1.600 tỷ đồng.

Trong khi đó, năm 2020 một loạt đơn vị khác của Bộ Tài chính lại cần nguồn tiền bổ sung. Cụ thể, nhu cầu bổ sung kinh phí năm 2020 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính là hơn 1.400 tỷ đồng.

Do đó, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho phép điều chuyển hơn 1.400 tỷ đồng kinh phí đảm bảo hoạt động chưa sử hết năm 2019 của Tổng cục Thuế, để bổ sung kinh phí năm 2020 cho các đơn vị còn thiếu ở trên.

Số tiền này theo Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính là để các đơn vị trên tập trung thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, các hạng mục cải tạo, sửa chữa và mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị đang rất cấp thiết, phải triển khai thực hiện ngay trong năm 2020, nhưng chưa được bố trí đủ kinh phí (do dự toán được giao năm 2020 còn hạn chế).
 

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *