Thời sự 07/12/2013 07:49

Tiền nghi giả sẽ bị tạm thu giữ

FICA - Theo quy định, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở giao dịch NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi phát hiện tiền nghi giả phải tạm thu giữ theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 28/2013/TT-NHNN quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.

 Tiền giả ngày càng tinh vi, ảnh tiền giả (dưới) phát quang trên máy soi tiền như tiền thật.

 

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiền giả là những loại tiền được làm giống như tiền Việt Nam nhưng không phải do NHNN tổ chức in, đúc, phát hành; Tiền nghi giả là tiền chưa kết luận được tiền thật hay tiền giả.

Do đó, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở giao dịch NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi phát hiện tiền giả trong giao dịch tiền mặt với khách hàng phải thu giữ theo quy định. Thậm chí, khi phát hiện tiền nghi giả cũng phải tạm thu giữ theo quy định.

Cũng theo yêu cầu của thông tư, người làm công tác thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả phải được tập huấn kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền. Người làm công tác giám định tiền giả, tiền nghi giả của NHNN phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ giám định tiền. Nghiêm cấm hành vi trả lại tiền giả, tiền nghi giả cho khách hàng.

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở giao dịch NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo số liệu tiền giả thu giữ theo chế độ báo cáo thống kê của NHNN.

Hàng năm, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Thông tư này được Thống đốc NHNN xem xét, quyết định việc khen thưởng theo quy định của pháp luật và của ngành ngân hàng. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính; trường hợp nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/1/2014 tới.

Nguyễn Hiền

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *