Thời sự 20/05/2021 07:14

Thủ tướng hỏa tốc yêu cầu giao vốn, "cứu" gần 25.000 lao động đường sắt

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trước ngày 24/5.

Yêu cầu trên của Thủ tướng Chính phủ được nêu rõ trong văn bản hỏa tốc số 636 ngày 19/5 gửi các Bộ GTVT, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc giao thực hiện vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021.

Thủ tướng hỏa tốc yêu cầu giao vốn, cứu gần 25.000 lao động đường sắt - 1

Thủ tướng quyết định giao vốn bảo trì đường sắt quốc gia.

Hồi tháng 4, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có văn bản kêu cứu gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị về các vấn đề liên quan tới về việc xây dựng Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia (KCHTĐS) do Nhà nước đầu tư và việc giao nguồn quản lý, bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, các vướng mắc về kinh phí bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2021 chưa được giải quyết nên 20 công ty thực hiện nhiệm vụ bảo trì hệ thống KCHTĐS quốc gia chưa có kinh phí để mua vật tư đưa vào công trình, chi thường xuyên. Đặc biệt, đơn vị chưa có kinh phí để trả lương cho người lao động trong 4 tháng đầu năm 2021, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gần 25.000 lao động. Doanh nghiệp này lo ngại về bước đường cùng và khó có thể trụ vững đến hết tháng 4.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ GTVT cũng có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Bộ GTVT nêu rõ, từ ngày 29/9/2018 trở về trước, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ GTVT nên Bộ giao dự toán nguồn sự nghiệp kinh tế đường sắt để thực hiện công tác bảo trì KCHTĐS quốc gia.

Sau 29/9/2018, chức năng đại diện chủ sở hữu đối với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được chuyển từ Bộ GTVT sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, theo quy định của Nghị định số 131/2018 của Chính phủ.

Bộ GTVT khẳng định, phải có sự đồng ý của Thường vụ Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ này mới giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thụ hưởng kinh phí nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021.

Văn bản của Thủ tướng ngày 19/5 nêu rõ, việc quyết định giao vốn được đưa ra sau khi xét đề nghị của Bộ GTVT, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và ý kiến của lãnh đạo các Bộ GTVT, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp ngày 17/5 về quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia do Nhà nước đầu tư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia năm 2021 với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trước ngày 24/5.

"Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì KCHTĐS quốc gia do Nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động GTVT đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, theo đúng quy định pháp luật" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Châu Như Quỳnh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *