Thời sự 31/05/2021 16:38

Thu ngân sách tăng bất chấp dịch bệnh lan rộng

Theo Tổng cục Thông kê, số thu ngân sách Nhà nước trong 5 tháng đầu năm đạt khoảng 599.700 tỷ đồng, tăng hơn 70.100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 bùng phát trở lại từ cuối tháng 4, lây lan nhanh trong cộng đồng ở nhiều địa phương đã ảnh hưởng đến hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước. 

Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 5 giảm 5.000 tỷ đồng so với cùng kỳ tháng trước. Chi ngân sách tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. 

Thu ngân sách 5 tháng qua vẫn tăng bất chấp dịch bệnh lan rộng

Nhờ các nỗ lực từ doanh nghiệp và cơ quan thu ngân sách, nên tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2021 ước tính đạt 599.700 tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán năm. Số thu thực tế tăng hơn 70.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó thu nội địa đạt 496.000 tỷ đồng, bằng 43,8%; thu từ dầu thô 13.600 tỷ đồng, bằng 58,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 89.500 tỷ đồng, bằng 50,1%. 

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 60.200 tỷ đồng, bằng 40,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 93.00 tỷ đồng, bằng 46,7%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 118.300 tỷ đồng, bằng 49,8%; thu thuế thu nhập cá nhân 58.000 tỷ đồng, bằng 53,8%; thu thuế bảo vệ môi trường 20.800 tỷ đồng, bằng 32,2%; thu tiền sử dụng đất 59.000 tỷ đồng, bằng 53%.

Đáng chú ý, trong 5 tháng qua tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 517.500 tỷ đồng, bằng 30,7% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 380.600 tỷ đồng, bằng 36,7%; chi đầu tư phát triển 93.700 tỷ đồng, bằng 19,6%; chi trả nợ lãi 42.400 tỷ đồng, bằng 38,5%.
 

An Linh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *