Thời sự 15/11/2014 09:59

SHB: Nợ xấu còn 2,4%, lợi nhuận sau thuế đạt 592,39 tỷ đồng

FICA - Tỷ lệ nợ xấu của SHB hiện chỉ còn 2,4%, giảm mạnh so với mức 4% hồi đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2014 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), đến 30/9, ngân hàng đạt tăng trưởng tín dụng 25,6% với dư nợ cho vay khách hàng xấp xỉ 96.100 tỷ đồng.

Tính đến 30/9, tổng nguồn vốn huy động của SHB là 139.410,1 tỷ đồng tăng 10.577,7 tỷ đồng tương ứng tăng 8,2% so với cuối năm 2013. Trong đó, huy động thị trường I đạt 119.919,2 tỷ đồng tăng 12.248,6 tỷ đồng so với cuối năm 2013, với nguồn vốn huy động từ tiết kiệm của dân cư tăng 11.335,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, huy động từ thị trường 2 chỉ đại 19.490,88 tỷ đồng, giảm 1.194,5 tỷ đồng so với cuối năm 2013. Huy động và cho vay tiền gửi của SHB tại các tổ chức tín dụng khác chênh lệch ròng so với nhận tiền gửi các TCTD khác là 5.500,1 tỷ đồng. Điều này phán ánh SHB có nguồn vốn dư thừa và đảm bảo khả năng an toàn, đảm bảo thanh khoản tốt trong hoạt động kinh doanh năm 2014

Về hoạt động tín dụng, tổng dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân SHB đến 30/09/2014 đạt 96.099,75 tỷ đồng tăng 19.590,1 tỷ đồng tương ứng tăng 25,6% so với cuối năm 2013.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm SHB trích chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 356,69 tỷ đồng, trong khi nợ xấu nợ quá hạn của SHB giảm mạnh từ 4,08% cuối năm 2013 xuống còn 2,4%.

Trong năm 2014, SHB tiếp tục mở rộng mạng lưới với việc khai trương thêm 5 chi nhánh và 3 phòng giao dịch mới tại các vùng kinh tế trọng điểm trong và ngoài nước nâng tổng số điểm giao dịch của SHB lên gần 400 điểm giao dịch tại 32 tỉnh, thành phố ở Việt Nam và tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia. Ngoài ra, SHB còn có 2 công ty con là Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản (SHBAMC) và CTCP hứng khoán SHB (SHBS).

Tổng số cán bộ nhân viên của SHB  đến 30/09/2014 là gần 5.500 người tăng 9%  so với năm 2013, trong đó số lượng nhân sự có trình độ đại học và trên đại học là chiếm trên 85% tổng số cán bộ nhân viên.

 Tăng trưởng tín dụng của SHB được định hướng theo nhóm ngành hàng, khách hàng mục tiêu và tập trung vào một số ngành ít rủi ro như: tập trung đẩy mạnh khách hàng cá nhân có thu nhập trung bình trở lên, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực nông sản, lương thực; năng lượng, giao thông, tiêu dùng, dịch vụ,... Đồng thời SHB đẩy mạnh cho vay đối với các lĩnh vực được khuyến khích phát triển tín dụng theo chủ trương của Chính phủ và NHNN, giảm thiểu rủi ro và tạo nền tảng khách hàng vững chắc cho SHB như: nông nghiệp nông thôn, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao. Tham gia tài trợ vốn cho nhiều dự án lớn, trọng điểm của quốc gia như  nhiều tuyến đường thuộc Quốc lộ 1A, dự án cơ sở hạ tầng cầu đường tại TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Dương, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, giúp SHB đẩy mạnh tín dụng dài hạn, an toàn.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh số bảo lãnh đạt hơn 10.000 tỷ đồng tăng 4.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013. Doanh số thanh toán quốc tế đạt gần 1,8 tỷ USD tăng hơn 500 triệu USD so với cùng kỳ năm 2013. Dịch vụ kinh doanh ngoại hối đạt 1,6 tỷ USD.

STT

Chỉ tiêu

Quý 3/2014

30/09/2014

Ghi chú

1.1

Thu thuần từ lãi và các khoản tương tự

          734.9

1.844,74

1.2

Lãi/lỗ từ hoạt động dịch vụ

            29.0

166,85

1.3

Lãi/lỗ thuần từ kd ngoại hối

            13.8

46,86

1.4

Lãi/lỗ thuần từ mua bán ck kinh doanh, ck đầu tư

-19.7

27,75

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trong quý III/2014 của SHB chưa có lợi nhuận do ảnh hưởng biến động thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh chứng khoán của SHB lũy kế trong 09 tháng đầu năm vẫn lãi 27,75 tỷ đồng, tăng so với năm 2013.

1.5

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác

            34.3

101,17

1.6

Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần

             4.8

7,55

2

TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ DỰ PHÒNG

         561.6

1.453,97

3

Chi phí hoạt động quản lý

          430.9

1.097,28

4

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

          130.7

356,69

5

Tổng lợi nhuận trước thuế

         235.5

740,95

Chi phí thuế TNDN hiện hành tạm tính

           45.1

148,57

6

Lợi nhuận sau thuế

         190.4

592,39

Nguyễn Hiền

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *