Thời sự 15/11/2018 18:32

Quốc hội cắt hơn 1.200 tỷ đồng vốn trái phiếu cho Bộ Giao thông và Bộ Nông nghiệp

Theo Nghị quyết mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua về kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018, hai Bộ: Giao thông và Nông nghiệp bị giảm vốn chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018.

Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) bị giảm số tiền đầu tư từ trái phiếu Chính phủ hơn 1.047 tỷ đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) bị giảm số tiền hơn 220 tỷ đồng; ngoài ra các địa phương cũng phải giảm chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn trái phiếu hơn 363 tỷ đồng.

Quốc hội cắt giảm vốn trái phiếu cho hai Bộ Giao thông và Nông nghiệp

Tổng dự toán chi đầu tư, phát triển từ ngồn vốn trái phiếu năm 2018 giảm hơn 1.630 tỷ đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định tăng dự toán cho đầu tư phát triển hơn 1.364 tỷ đồng cho các dự án cấp bách và các địa phương.

Trong đó, hơn 609 tỷ đồng dành cho các địa phương phục vụ mục tiêu kiên cố hóa trường học, hà công vụ cho giáo viên. Các tỉnh nằm trong danh sách là Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Thanh Hóa...

6 dự án cấp bách về giao thông được cung ứng vốn hơn 686 tỷ đồng, tỉnh Kiên Giang được bổ sung hơn 68,9 tỷ đồng để thực hiện hai dự án giao thông quan trọng đã được Quốc hội giao.

Cũng tại Nghị quyết nói trên, UBTV Quốc hội điều chỉnh tăng dự toán chi đầu tư phát triển nguồn vốn nước ngoài năm 2018 là 266,086 tỷ đồng để bổ sung dự toán cho các dự án ODA đang thiếu vốn năm 2018.

Quốc hội giao Chính phủ quyết định việc bổ sung dự toán cho các dự án ODA cụ thể trong phạm vi số vốn này.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *