Thời sự 21/08/2019 18:16

Phó Thủ tướng: Nên cho phép phá sản công ty nông lâm nghiệp yếu kém

“Tỷ lệ công ty giải thể thấp do tắc nghẽn các thủ tục và xử lý trách nhiệm tài chính thì cũng nên để cho phá sản theo thông lệ thị trường. Chúng ta cần đánh giá lại việc tại sao không cho các nông lâm trường phá sản. ”, Phó Thủ tướng đặt vấn đề.

Tại Tọa đàm về mô hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp được tổ chức ngày 21/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đề xuất như trên.

Theo lãnh đạo Chính phủ: Nếu không phá sản mà chỉ giải thể các công ty nông lâm nghiệp yếu kém, thì Nhà nước phải nghiên cứu cơ chế tài chính đặc thù để hỗ trợ hoặc sáp nhập vào các công ty nông lâm trường khác?

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Tọa đàm

Về việc xử lý các yếu kém của công ty nông lâm nghiệp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cổ phần hóa. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói: Cần tính toán rõ trường hợp nào Nhà nước phải nắm cổ phần chi phối, trường hợp nào bán hết cho thành phần kinh tế khác, trường hợp nào Nhà nước giữ quyền phủ quyết với tỷ lệ nắm giữ 36% cổ phần. 

Phó Thủ tướng nói: Chính phủ sẽ để thẩm quyền này cho địa phương, đơn vị quyết định để xử lý các vấn đề sau cổ phần hoá và đề nghị các địa phương cần có ý kiến cụ thể.

Bên cạnh việc Nhà nước giữ cổ phần công ty nông lâm nghiệp, lãnh đạo Chính phủ gợi mở nghiên cứu việc Nhà nước không giữ quyền chi phối thì pháp luật có nên cho phép thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Đối với việc hướng dẫn chuyển công ty nông lâm nghiệp thành công ty TNHH 2 thành viên, Phó Thủ tướng cho biết, từ năm 2016, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ KH&ĐT dự thảo nghị định hướng dẫn của Chính phủ. 

Tuy nhiên đây là vấn đề phức tạp, các bộ, ngành và địa phương đang góp ý vào dự thảo này đối với các nội dung về điều kiện, hình thức chuyển đổi, nguyên tắc và quy trình chuyển đổi. Mục tiêu là sớm ban hành nghị định để các địa phương triển khai.

“Quá trình đổi mới, sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp thời gian qua là tích cực. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cơ bản sắp xếp xong các công ty nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, việc sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp chỉ là giai đoạn đầu. Đổi mới, phát triển nông cao hiệu quả hoạt động của các công ty này mới là điều quan trọng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *