Thời sự 06/12/2013 16:45

Phó Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn tài chính, tiền tệ

FICA - Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia gồm 29 thành viên, do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Chủ tịch. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình giữ chức Phó Chủ tịch thường trực.

Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia gồm 29 thành viên, do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Chủ tịch..

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng. 2 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng) và ông Vũ Viết Ngoạn làm Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn.

Cùng với đó, 26 thành phần ủy viên Hội đồng gồm các ông: ông Vương Đình Huệ - Trưởng Ban kinh tế Trung ương; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Đinh Văn Ân (Trợ lý Tổng Bí thư), Nguyễn Đức Kiên (Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế), Phạm Viết Muôn (Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), Đào Quang Thu (Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Trần Xuân Hà (Thứ trưởng Bộ Tài chính), Trần Quốc Khánh (Thứ trưởng Bộ Công Thương), Trương Văn Phước (Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia), Vũ Bằng (Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và 3 Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước là ông Nguyễn Đồng Tiến, Lê Minh Hưng, Đào Minh Tú…

Như vậy, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia vừa được tăng thêm 4 người so với trước đây.

Còn 6 thành viên Tổ thư ký giúp việc Hội đồng gồm: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thọ (Tổ trưởng); Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Nguyễn Thị Hồng (Tổ phó); Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng; Phó Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thị Lan Anh; Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp (Văn phòng Chính phủ) Nguyễn Xuân Dương; Chuyên viên Vụ Kinh tế tổng hợp (Văn phòng Chính phủ) Phạm Hoàng Dương.

Theo Quyết định 58 của Chính phủ, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia có nhiệm vụ thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Bên cạnh đó, Hội đồng này còn làm nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định; tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Nguyễn Hiền

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *