Thời sự 18/10/2018 07:17

Phải cổ phần hóa 39 doanh nghiệp Nhà nước, nhưng gần hết năm TPHCM vẫn… “bó tay”!

Năm 2018, cả nước có 64 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) phải cổ phần hoá, riêng TPHCM là 39 DNNN. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện nay, thành phố này vẫn chưa triển khai cổ phần hóa được DNNN nào, ảnh hưởng tới tiến độ cổ phần hóa của cả nước. 

Sáng nay (17/10), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển nghiệp - đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND TPHCM và các bộ, ngành về đẩy nhanh công tác sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TPHCM.

Theo danh mục DNNN cổ phần hoá, năm 2018 cả nước có 64 DNNN phải cổ phần hoá thì riêng TPHCM là 39 DNNN. Tuy nhiên tới nay, Thành phố chưa triển khai cổ phần hoá được DNNN nào, ảnh hưởng tới tiến độ cổ phần hoá của cả nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp với TPHCM sáng 17/10

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp với TPHCM sáng 17/10

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, việc chậm trễ trong cổ phần hoá là do quá trình thực hiện phát sinh nhiều vấn đề mới, cần được nghiên cứu như vai trò của DNNN trong thực hiện các mục tiêu phát triển, bảo đảm an sinh xã hội của thành phố, bảo đảm lợi ích không làm thất thoát tài sản nhà nước, xử lý các khoản đầu tư liên doanh nước ngoài góp vốn bằng quyền sử dụng đất, xác định giá trị tài sản ở vị trí trung tâm thành phố.

Lãnh đạo TPHCM đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh tiến độ cổ phần hoá và lộ trình thoái vốn giai đoạn 2018- 2020 cũng như sau năm 2020. Cụ thể, thay vì phải cổ phần hoá 39 DNNN trong năm 2018 thì thành phố này sẽ cổ phần hoá 32 DNNN trong năm 2019 và cổ phần hoá 7 DNNN vào năm 2020. Sau năm 2020 sẽ thoái vốn tại các DN theo đúng tỷ lệ quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá kết quả đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hoá, thoái vốn của TPHCM nhìn chung còn rất chậm so với cả nước.

Phó Thủ tướng xác định cần giảm mạnh số lượng DNNN, chỉ tập trung hoạt động trong các lĩnh vực quốc phòng- an ninh và những lĩnh vực tư nhân không làm; đẩy mạnh thoái vốn nhà nước ở những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần có cổ phần chi phối, kể cả các doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả.

Đồng tình với kiến nghị của thành phố cần rà soát điều chỉnh kế hoạch, tiến độ cổ phần hoá của địa phương giai đoạn 2018- 2020 để bảo đảm tính khả thi, nhưng Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển của thành phố cần chỉ đạo quyết liệt hơn, tập trung cổ phần hoá một số DNNN đủ điều kiện và đã rõ về chủ trương để rút ra bài học trong xác định giá trị DN, sắp xếp lại đất đai để triển khai các DNNN khác trong giai đoạn 2018- 2020.

TPHCM phải cổ phần hóa 39 DNNN trong năm 2018, nhưng cho tới thời điểm hiện nay vẫn chưa triển khai cổ phần hóa được DNNN nào

TPHCM phải cổ phần hóa 39 DNNN trong năm 2018, nhưng cho tới thời điểm hiện nay vẫn chưa triển khai cổ phần hóa được DNNN nào

Phó Thủ tướng đề nghị UBND thành phố sớm trình Thành uỷ phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp cổ phần hoá DNNN của thành phố tới năm 2020 để tổ chức thực hiện theo tinh thần khẩn trương, theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích cao nhất cho nhà nước.

Trong tháng 11/2018, UBND thành phố rà soát, cơ cấu lại các đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết số 19 của Trung ương Đảng; rà soát các đơn vị đủ tiêu chuẩn theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để chuyển đơn vị sự nghiệp côn lập thành công ty cổ phần, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, sở, ngành và các quận, huyện…

Châu Như Quỳnh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *