Thời sự 31/08/2020 15:26

Hơn 88% doanh nghiệp phá sản là nhỏ và vừa có vốn dưới 10 tỷ đồng

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2020, Việt Nam gánh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai nên số lượng doanh nghiệp phá sản, khó khăn tăng rất cao.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 8/2020, cả nước có 13.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1,5% so với tháng trước. Thêm nữa, trong tháng, cả nước còn có 4.775 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,3% so với tháng trước và tăng 200,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Đại dịch khiến nền kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phá sản, khó khăn ngày một nhiều

Trong tháng 8, có hơn 3.100 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 3.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng hơn 63% so với cùng kỳ năm trước. Riêng đối với doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể đã có 1.416 doanh nghiệp.

Hết tháng 8, theo Tổng cục Thống kê, cả nước có 88.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 27,9%.

Việt Nam có 32.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 27,9% so với 8 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên 121,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng có gần 15.200 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong 8 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tại Việt Nam là gần 34.300 doanh nghiệp, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm trước; hơn 24.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 10.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chiếm khoảng 88% số doanh nghiệp giải thể.

Về quy mô, 8 tháng qua Việt Nam có hơn 9.200 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng phá sản, giải thể, chiếm  và 168 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng phá sản, giải thể.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có gần 3,8 nghìn doanh nghiệp.

Trong đó, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.175 doanh nghiệp; xây dựng có 897 doanh nghiệp; kinh doanh bất động sản có 620 doanh nghiệp; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 589 doanh nghiệp... 

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *