Thời sự 30/10/2020 16:27

Hơn 1.300 ha rừng bị thiệt hại trong 10 tháng qua

Diện tích rừng bị thiệt hại trong 10 tháng qua là 1.357,1 ha, giảm 59,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 611 ha, giảm 78,6%; diện tích rừng bị chặt, phá là 746,1 ha, tăng 44,9%.

Hơn một nửa diện tích rừng thiệt hại là do chặt, phá, tăng mạnh so với cùng kỳ

Con số mới nhất vừa được Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 10/2020, các tỉnh phía Bắc tập trung hoàn thành công tác trồng rừng cuối vụ, các tỉnh phía Nam bước vào giai đoạn trồng rừng chính vụ, đồng thời các địa phương tiến hành chăm sóc cây giống và diện tích rừng đã trồng.

Diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 28,6 nghìn ha, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 12,7 triệu cây, giảm 0,8%.

Trong khi đó, sản lượng củi khai thác đạt 1,4 triệu ste, giảm 2,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.428 nghìn m3, giảm 1,4% do một số diện tích rừng trồng ở miền Trung bị mưa, lũ không thể tiến hành khai thác.

Tính chung 10 tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 198,1 nghìn ha, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 79,2 triệu cây, giảm 1,2%. Sản lượng gỗ khai thác đạt gần 13,5 triệu m3, tăng 1,4%; sản lượng củi khai thác đạt 15,8 triệu ste, giảm 0,5%.

Đáng chú ý, diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 10 là 66,1 ha, giảm 45,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 7,3 ha, giảm 90,9%; diện tích rừng bị chặt, phá là 58,8 ha, tăng 42,4%.

Tính chung 10 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.357,1 ha, giảm 59,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 611 ha, giảm 78,6%; diện tích rừng bị chặt, phá là 746,1 ha, tăng 44,9%. Một số địa bàn có diện tích rừng thiệt hại là Đắk Nông với 94 ha, Quảng Nam với 80,7 ha, Gia Lai với 50,6 ha, Lào Cai với 47,2 ha.

Mai Chi

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *