Thời sự 26/09/2014 17:28

Dùng 88.900 tỷ đồng ngân sách chi trả nợ, viện trợ 9 tháng đầu năm

FICA - Tính chung 9 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước thâm hụt (bội chi) tổng cộng 124.400 tỷ đồng.

Số liệu Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2014 ước tính đạt 597.600 tỷ đồng, bằng 76,3% dự toán năm.

Trong số này, thu nội địa đạt 403.800 tỷ đồng, bằng 74,9%; thu từ dầu thô 74.200 tỷ đồng, bằng 87,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 116.900 tỷ đồng, bằng 75,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 135.700 tỷ đồng, bằng 73,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 86.300 tỷ đồng, bằng 77,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 78.900 tỷ đồng, bằng 73,6%.

Nguồn thuế thu nhập cá nhân cũng đóng góp vào ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 34.800 tỷ đồng, bằng 73,5%. Thu từ thuế bảo vệ môi trường 8.300 tỷ đồng, bằng 65,8%; thu phí, lệ phí 7.600 tỷ đồng, bằng 74% dự toán.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2014 ước tính lên tới 722.000 tỷ đồng, bằng 71,7% dự toán năm.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 127.300 tỷ đồng, bằng 78,1% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 123,7 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 505.800 tỷ đồng, bằng 71,9%.

Nguồn chi trả nợ và viện trợ chiếm 88.900 tỷ đồng ngân sách 9 tháng đầu năm, bằng 74,1%.

Như vậy, tính chung 9 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước thâm hụt tổng cộng 124.400 tỷ đồng.

Bích Diệp

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *