Đầu tư 04/11/2013 09:08

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước

FICA - Do không phải là đơn vị kinh doanh nên trước mắt, khi giao vốn, VTV thực hiện quản lý tài sản là đất đai, không thu tiền sử dụng đất.

 

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về xác định giao vốn và chế độ tiền lương đối với Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, VTV cần sơ kết, tổng kết việc thực hiện cơ chế tài chính, chế độ tiền lương để có được cơ chế hoạt động hoàn chỉnh hơn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng thống nhất việc giao vốn cho VTV như đối với doanh nghiệp nhà nước, trên cơ sở đánh giá lại tài sản và bảo đảm bảo toàn, phát triển vốn.

Đồng thời, yêu cầu Đài cần sớm thuê tư vấn thẩm định giá trị tài sản theo quy định, trong đó giá đất theo giá của UBND tỉnh, thành phố công bố để có thể giao vốn với thời điểm ngày 31/12/2012 được trong năm 2013.

Theo thông báo này, Bộ Tài chính có nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn Đài Truyền hình Việt Nam hoàn tất các việc còn lại và thủ tục giao vốn; giúp Đài Truyền hình Việt Nam có bộ cơ chế tài chính phù hợp với điều kiện của Đài để quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn một cách tự chủ, minh bạch, hiệu quả.

Phó Thủ tướng lưu ý, do không phải là đơn vị kinh doanh nên trước mắt, khi giao vốn, VTV thực hiện quản lý tài sản là đất đai, không thu tiền sử dụng đất.

VTV là cơ quan thuộc Chính phủ, hoạt động không vì lợi nhuận, được áp dụng cơ chế tài chính và tiền lương như doanh nghiệp Nhà nước. Theo đó, Đài cần có cơ chế xác định quỹ lương và tính đơn giá tiền lương phù hợp, trên cơ sở tiền lương gắn với kết quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao.

Đồng thời, VTV chủ động đề xuất tiêu chí phù hợp đặc thù của Đài làm căn cứ xác định đơn giá tiền lương và quỹ lương, thực sự tạo động lực cho Đài phát triển đúng định hướng.

Hồi đầu năm nay, báo chí dẫn thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, năm 2011, VTV dẫn đầu trong 4 đài truyền hình lớn, nộp thuế 277 tỷ đồng. Kế đến là Đài truyền hình TPHCM nộp 154 tỉ đồng, Đài truyền hình Vĩnh Long nộp 93 tỉ đồng và Đài truyền hình Hà Nội nộp gần 11 tỉ đồng.

Theo tính toán, với số tiền đóng thuế thu nhập doanh nghiệp như trên và mức thuế suất 25% thì lợi nhuận trước thuế của VTV năm 2011 ước tính khoảng 1.108 tỷ đồng.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *