Đầu tư 03/03/2015 11:53

Vốn đầu tư nước ngoài vào TPHCM tăng 170%

FICA - Trong hai tháng đầu năm 2015, TPHCM đã thu hút tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 506,3 triệu USD, tăng 170,5% so cùng kỳ. Đây cũng là địa phương thu hút FDI mạnh nhất cả nước.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), tính đến ngày 15/2/2015, trên địa bàn thành phố đã có 41 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 421,7 triệu USD. So cùng kỳ, tăng 5,1% về số dự án và tăng 180% về vốn.

Bên cạnh đó, còn có 20 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 84,6 triệu USD, so cùng kỳ tăng 53,9% về số dự án và tăng 131,3% về vốn điều chỉnh.

Còn theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2015, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 23 tỉnh - thành phố, trong đó TPHCM là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với 40 dự án cấp mới và 17 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 497,9 triệu USD, chiếm hơn 41% tổng vốn đầu tư cả nước. Hải Phòng đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 213,86 triệu USD, chiếm 17,9%. Bình Dương đứng thứ ba với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 134,04 triệu USD chiếm 11,2%.

Về đầu tư trong nước, tính đến ngày 15/2, TPHCM có 3.826 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 18.297,8 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 58% về số lượng doanh nghiệp và tăng 34,7% về vốn đăng ký.

Ngoài ra, có 6.659 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với vốn bổ sung 21.769,6 tỷ đồng, so cùng kỳ tăng 49,6% về số lượt doanh nghiệp và tăng 66,7% về vốn bổ sung. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là trên 40.000 tỷ đồng, tăng 50,4% so cùng kỳ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cũng cho biết, trong tháng 1/2015, thành phố có 1.445 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giảm 40,8% so cùng kỳ. Tính đến ngày 15/2, có 349 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bằng 9,1% số doanh nghiệp thành lập mới và giảm 6,1% so cùng kỳ. Hiện nay, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống (đã trừ giải thể) là 236.980 doanh nghiệp.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *