Đầu tư 21/08/2014 15:57

Ước 8 tháng, gần 15.000 doanh nghiệp được khai sinh tại TPHCM

FICA - So với cùng kỳ năm 2013, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 12% (giảm 2.017 doanh nghiệp), nhưng số vốn đăng ký lại tăng 3,4% (tương đương 2.678 tỷ đồng).

Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), tính từ đầu năm đến 15/8, trên địa bàn đã có 14.819 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Trong số này có 668 doanh nghiệp tư nhân, 1.563 công ty cổ phần và 12.588 công ty TNHH với tổng vốn đăng ký là  80.751  tỷ đồng. 

So với cùng kỳ năm 2013, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 12% (giảm 2.017 doanh nghiệp), nhưng số vốn đăng ký lại tăng 3,4% (tương đương 2.678 tỷ đồng) 

Số doanh nghiệp tại khu vực dịch vụ vẫn chiếm áp đảo trong danh sách những doanh nghiệp vừa "khai sinh" với 11.301 doanh nghiệp chiếm 76,3% (song vẫn giảm 1.552 doanh nghiệp so cùng kỳ). Số doanh nghiệp thành lập của khu vực công nghiệp - xây dựng là 3.422 chiếm 23,1% trong tổng số doanh nghiệp mới thành lập, giảm 495 doanh nghiệp so với cùng kỳ.   

Vốn đăng ký khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 29,7%, vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp là 7 tỷ đồng. Vốn đăng ký khu vực dịch vụ chiếm 67,6%, vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp 4,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, trong 7 tháng đầu năm, địa bàn TPHCM ghi nhận có 14.199 doanh nghiệp ngưng nghỉ hoạt động, bằng 76,9% số doanh nghiệp tăng trong kỳ (bao gồm doanh nghiệp được cấp mã số thuế mới là 14.252 và doanh nghiệp tái hoạt động sau thời gian ngưng nghỉ là 4.206). 

So với 7 tháng cùng kỳ năm 2013, số doanh nghiệp ngưng nghỉ tăng 11,5%, riêng tháng 7 có hơn 4.000 doanh nghiệp ngưng nghỉ. Trong tổng số 14.199 doanh nghiệp ngừng hoạt động có 142 doanh nghiệp có vốn nước ngòai bằng 94% cùng kỳ và 14.021 doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,1% so cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê TPHCM, trong 8 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 6,5% so với cùng kỳ. Chỉ số tồn kho toàn ngành thời điểm 1/8 so với thời điểm 1/7 tăng 4,2%. Trong khi đó, chỉ số tiêu thụ tháng 7 lại giảm 1% so với tháng 6.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *