Đầu tư 16/12/2014 09:07

Thủ tướng yêu cầu phá sản 1 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

FICA - Thủ tướng đồng thời yêu cầu sắp xếp, đổi mới hàng loạt doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Dịch vụ Tuổi Trẻ  sẽ được phá sản theo quy định pháp luật

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo, trước khi kết thúc năm 2015 phải cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Nghe nhìn Hà Nội và Xí nghiệp dịch vụ Nông nghiệp thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội.

Giai đoạn 2016-2020, cổ phần hóa 4 bộ phận doanh nghiệp đồng thời với Công ty mẹ gồm: Xí nghiệp Bắc Hà thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội, Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm, Xe khánh Nam Hà Nội thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu chuyển giao Công ty Tuổi trẻ Thủ đô thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội sang Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh, sau đó phá sản Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Dịch vụ Tuổi Trẻ theo quy định của pháp luật.

Việc sắp xếp, cổ phần hóa các đơn vị khác vẫn thực hiện như công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015.

UBND thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch đã được duyệt và những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền để kịp thời giải quyết.

Thủ tướng lưu ý, việc sử dụng số tiền thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *