Đầu tư 26/11/2014 11:15

Thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi): Cấm kinh doanh mại dâm

FICA - Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) với 6 hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm như: kinh doanh các chất ma túy; mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người…

Sáng nay 26/11, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Luật bao gồm 7 chương, 76 điều, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Điểm mới nhất của Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) lần này là sự thay đổi phương pháp tiếp cận khi làm luật, thay vì “chọn cho” (nghĩa là cái gì cho thì ghi trong luật), đã chuyển sang cách “chọn bỏ” (quy định những gì cấm, còn lại thì doanh nghiệp, nhà đầu tư được phép đầu tư, kinh doanh theo quy đinh của pháp luật).

Theo Luật Đầu tư (sửa đổi), nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Thứ hai, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

Thứ ba, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai quy định trên, thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Sau khi xem xét, cân nhắc Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo thu hẹp lại còn 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, có ý kiến đề nghị sửa đổi điểm đ thành: cấm kinh doanh mại dâm và các hoạt động kinh doanh trái thuần phong, mỹ tục. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Điều 7 của dự thảo Luật đã quy định nguyên tắc về những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có khả năng ảnh hưởng đến đạo đức xã hội như kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường; kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu...

Do đó, “nếu những hoạt động đầu tư kinh doanh trái với thuần phong mỹ tục và có hành vi vi phạm pháp luật như hoạt động mại dâm thì cũng đã bị cấm trong Luật này và pháp luật có liên quan”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh.

Về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay: Có ý kiến đề nghị quy định rõ những trường hợp nào phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và những trường hợp nào được thực hiện hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện. Nhưng cũng có ý kiến đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ hệ thống và công bố các điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành nghề quy định.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều kiện kinh doanh là các yêu cầu cần thiết để bảo đảm cho hoạt động bình thường mà không bị pháp luật cấm; còn các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được hiểu là hạn chế quyền tự do đầu tư kinh doanh, do đó cần quy định trong Luật nhằm bảo vệ quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Để tăng cường tính công khai minh bạch của các chính sách pháp luật tạo điều kiện cho nhà đầu tư tự quyết định hoạt động của mình, dự thảo Luật đã quy định rõ các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Hiện nay, nước ta đang tiến hành cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm thiểu hình thức cấp phép để chuyển sang áp dụng chủ yếu hình thức ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện để nhà đầu tư tự đăng ký thực hiện và cơ quan quản lý tiến hành hậu kiểm. Ngoài ra, các khoản 4, 5 và 6 của Điều 7 dự thảo Luật cũng đã quy định nguyên tắc về điều kiện đầu tư kinh doanh của ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải bảo đảm tính minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ của nhà đầu tư. Căn cứ vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được quy định tại Luật này, Chính phủ sẽ tập hợp và công bố công khai trên cổng thông tin doanh nghiệp các điều kiện đầu tư áp dụng đối với cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, có ý kiến đề nghị rà soát, bỏ một số ngành, nghề ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo thống nhất với các bộ, ngành hữu quan tiến hành rà soát các ngành, nghề trong Danh mục. Trên cơ sở rà soát cho thấy một số ngành, nghề trùng lắp nhau được gộp lại  hoặc bổ sung , do vậy, số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Danh mục được thu hẹp xuống còn 267 ngành, nghề như quy định.

Nguyễn Hiền

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *