Đầu tư 07/01/2015 21:00

Thanh tra Chính phủ "chê" Long An lười tiếp dân, nhẹ tay với tham nhũng

FICA - Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, theo TTCP, trong thời kỳ thanh tra, trên địa bàn tỉnh chỉ xử lý được 1 trường hợp là quá thấp.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Long An trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thời kỳ từ 1/1/2011 đến 30/6/2013.

Theo đánh giá của TTCP, một số cuộc thanh tra do Long An thực hiện có vi phạm về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra. Một số cuộc thanh tra không có biên bản công bố quyết định thanh tra, không có thông báo kết túc thanh tra, thời gian báo cáo kết quả thanh tra và kết luận của nhiều cuộc thanh tra còn kéo dài, vi phạm.

Một số cuộc thanh tra không bám sát nội dung của quyết định thanh tra và kế hoạch tiến hành thanh tra được duyệt. Chất lượng của các cuộc thanh tra chưa cao, kết luận của một số cuộc thanh tra chưa xử lý hết các sai phạm được phát hiện qua thanh tra.

Việc công khai các kết luận thanh tra tuy đã được thực hiện nhưng hình thức công khai chưa đầy đủ, cá biệt có văn bản kết luận thanh tra có đóng dấu mật, vi phạm nghiêm trọng Luật Thanh tra và quy định của Chính phủ.

Cũng theo TTCP, trong thời kỳ từ 1/1/2011 đến 30/6/2013, nhìn chung việc tiếp dân của lãnh đạo các cấp không đảm bảo số ngày theo quy định. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ được 13/30 ngày theo quy định; còn đối với cấp huyện và cấp sở, chỉ duy nhất Chủ tịch UBND huyện Bến Lức tiếp dân định kỳ đúng theo quy định. Cá biệt có 2 đơn vị có số ngày lãnh đạo tiếp dân rất thấp là Sở Y tế (không tiếp ngày nào) và Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp được 2 ngày, đạt 6,67% so với quy định.

Về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, kết quả thanh tra cho thấy, không đơn vị nào lập danh sách những người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập, trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt trước khi tiến hành kê khai.

Không đơn vị nào làm Giấy giao nhận giữa người trực tiếp nhận bản kê khai với người nộp bản kê hai, nhiều trường hợp chậm thực hiện việc kê khai, có trường hợp không kê khai; một số đơn vị thuộc cấp huyện, thành phố không tổ chức việc kê khai thu nhập, tài sản.

Trong năm 2011, kế hoạch của Long An là chuyển đổi 799 trường hợp và năm 2012 là 849 trường hợp. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chỉ đạt 37% và 40% là quá thấp, trong đó có đơn vị năm 2011 không xây dựng kế hoạch chuyển đổi, nhiều trường hợp chuyển đổi không đúng đối tượng hoặc không đúng nguyên tắc, hình thức chuyển đổi…

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, theo TTCP, trong thời kỳ thanh tra, trên địa bàn tỉnh chỉ xử lý được 1 trường hợp là quá thấp.

Về thanh tra, trách nhiệm, TTCP cho rằng, hạn chế chung là chất lượng các cuộc thanh tra chưa cao, nhiều cuộc thanh tra làm sơ sài, chấp hành chưa tốt về trình tự thủ tục khi tiến hành thanh tra, có cuộc thanh tra không ban hành kết luận thanh tra.

Cũng theo TTCP, qua công tác tự kiểm tra nội bộ và công tác thanh tra, số vụ việc được phát hiện có dấu hiệu tham nhũng là chưa nhiều. Tuy nhiên, phần lớn các vụ việc trên ddefu không được chuyển sang cơ quan điều tra.

Kết thúc cuộc thanh tra, TTCP kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cần chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp chậm tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập; chậm thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; không công khai bển kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời, tăng cường phát hiện tham nhũng và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy rat ham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *