Đầu tư 17/02/2015 08:20

Tăng trưởng kinh tế 9,2%, Đắk Lắk vẫn chưa hoàn thành kế hoạch

FICA – Theo đánh giá của Thủ tướng, mặc dù có nhiều kết quả khả quan song Đắk Lắk vẫn còn khó khăn, một số chỉ tiêu phát triển các ngành sản xuất tuy có tăng nhưng chưa đạt so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tinh Đắk Lắk.

Năm 2014 tổng sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk (GRDP) tăng 9,2%; trong đó, nông nghiệp tăng 5%, công nghiệp tăng 9,9%, dịch vụ tăng 13,9%;  tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 55%, nông nghiệp chiếm 45% trong cơ cấu kinh tế; xuất khẩu đạt 730 triệu USD, tăng 20%; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; thu hút các dự án đầu tư được quan tâm đẩy mạnh. Tỉnh đã tích cực chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt kết quả khá.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội có tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo còn 12,61%; tạo việc làm cho 26,5 ngàn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46%; quản lý tài nguyên môi trường có tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, chính sách về dân tộc được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Đắk Lắk vẫn còn khó khăn, một số chỉ tiêu phát triển các ngành sản xuất tuy có tăng nhưng chưa đạt so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm trước. Tình trạng di dân không theo quy hoạch vẫn tiếp diễn; vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển kinh tế, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương về đất đai (1,3 triệu ha, trong đó có diện tích đất đỏ bazan trên 700 ngàn ha) để hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi gắn liền công nghiệp chế biến; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời chỉ đạo quyết liệt thực hiện đạt kết quả cao nhất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung lồng ghép với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk thực hiện giao đất, giao rừng, phát triển kinh tế từ rừng cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Liên quan để kiến nghị của tỉnh về việc ban hành quy định không bắt buộc thực hiện đấu giá/đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sử dụng đất để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định việc giao đất, cho thuế đất không thông qua hình thức đấu giá.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *