Đầu tư 25/08/2018 14:56

Lập quy hoạch “siêu” dự án của đại gia Xuân Trường: Bộ Xây dựng lưu ý những gì?

Bà Trần Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc quy hoạch thuộc Bộ Xây dựng cho rằng, quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc phải đảm bảo đa mục tiêu, đa tính chất, phát triển du lịch hài hòa với bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng phòng hộ.

Siêu dự án khu du lịch tâm linh của doanh nghiệp Xuân Trường là một trong các dự án thành phần tại Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc.

"Siêu" dự án khu du lịch tâm linh của doanh nghiệp Xuân Trường là một trong các dự án thành phần tại Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc.

Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia lập (VIUP - Đơn vị tư vấn), việc triển khai lập Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm cụ thể hóa Quyết định số 2228/QĐ-TTg ngày 18/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, xây dựng và phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc đáp ứng các tiêu chí và được công nhận là Khu du lịch quốc gia trước năm 2025, trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lớn…

Nhiệm vụ đề ra các mục tiêu để đơn vị lập đồ án quy hoạch nghiên cứu nhằm xây dựng các trung tâm dịch vụ du lịch hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng của Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc với quy mô khách du lịch ước tính lên đến 4 triệu lượt người vào năm 2030.

Phạm vi lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc bao gồm toàn bộ cảnh quan tự nhiên Khu du lịch Hồ Núi Cốc, có diện tích 19.276 ha, trong đó diện tích mặt nước Hồ Núi Cốc rộng khoảng 2.500 ha.

Về định hướng quy hoạch không gian, nhiệm vụ xác định vùng không gian Hồ Núi Cốc là không gian chủ đạo để chọn hướng phát triển, tận dụng địa hình tự nhiên, giá trị cảnh quan, giá trị văn hóa, nhân văn, các yếu tố hiện trạng, lựa chọn các khu vực có địa hình phù hợp để xây dựng các công trình cho Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc và khu đô thị dịch vụ, đảm bảo các quy định của pháp luật đất đai, không chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang mục đích khác.

Nhiệm vụ cũng nêu lên những vấn đề cần giải quyết trong đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc.

Theo đó, xác định Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc là khu du lịch sinh thái, quá trình khai thác các lợi thế của khu du lịch này phải chú ý đặc biệt tới bảo vệ môi trường, tái định cư, mật độ xây dựng để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc, bảo vệ đa dạng sinh học vùng Hồ Núi Cốc.

Ngoài ra, đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc cần có sự tham gia của nhiều địa phương trong tỉnh cùng với sự hỗ trợ của các Bộ, ngành trung ương nhằm đảm bảo tính thống nhất, khả thi và có hiệu quả cao.

Nhằm giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đóng góp các ý kiến cụ thể trong các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn; công thương, giao thông; tài nguyên môi trường; hạ tầng; phát triển đô thị; quốc phòng an ninh.

Kết luận Hội nghị, bà Trần Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc quy hoạch thuộc Bộ Xây dựng cho rằng, Báo cáo thuyết minh tương đối đẩy đủ thông tin và chi tiết.

Bà Trần Thu Hằng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định, cần nhấn mạnh quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc phải đảm bảo đa mục tiêu, đa tính chất, phát triển du lịch hài hòa với bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng phòng hộ.

Đồng thời bổ sung và làm rõ những yêu cầu về tổ chức không gian Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, trong đó chú ý các loại hình giao thông kết nối giữa các địa điểm trong Khu du lịch cũng như liên kết vùng; hoàn thiện dự thảo Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trước đó, Chính phủ đồng ý cho phép Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hồi tháng 2/2016, Dự án xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc đã được tỉnh Thái Nguyên và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường động thổ xây dựng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2017, có nhiều luồng thông tin cho rằng đại “siêu” dự án tâm linh trên địa bàn Đền Gàn của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (một trong 3 dự án thành phần của Khu du lịch Hồ Núi Cốc) phải dừng thi công.

Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã bác bỏ thông tin này. Tỉnh Thái Nguyên khẳng định các dự án thuộc Khu dịch Hồ Núi Cốc vẫn đang trong lộ trình triển khai thực hiện, đúng tiến độ, đúng kế hoạch, đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Khánh

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *