Đầu tư 29/08/2018 12:13

Hơn 850 tỷ đồng được người Việt mang sang Úc đầu tư

Hơn 8 tháng qua, số tiền chủ đầu tư người Việt đem đầu tư ở nnước ngoài vào khoảng 313,5 triệu USD, trong đó hơn 271 triệu USD là đầu tư cấp mới, còn 42 triệu USD là tăng thêm.

Cụ thể, trong các lĩnh vực đầu tư trong 8 tháng qua, ngân hàng, tài chính dẫn đầu về vốn đầu tư với 105 triệu USD, chiếm 33% tổng vốn.

Ngày càng nhiều người Việt đầu tư sang Úc mua nhà và làm thương mại.

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với 63,84 triệu USD và chiếm 20,3% tổng vốn đầu tư

Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ 3 với 45,87 triệu USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư. 

Trong 8 tháng năm 2018, Việt Nam đã đầu tư sang 29 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 95,19 triệu USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư. Australia xếp thứ 2 với 37,7 triệu USD, chiếm 12% tổng vốn đầu tư. 

Với 1 dự án có vốn đầu tư Việt Nam là 35,93 triệu USD, Slovakia xếp thứ 3 và chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba, Myanmar.

Đáng chú ý nhất trong thời gian qua là lượng vốn đầu tư của người Việt đang đổ sang Úc với 37 triệu USD (850 triệu đồng). Các ngành nghề đầu tư của nhà đầu tư Việt chủ yếu là bất động sản, nông nghiệp và dịch cụ thương mại.

Trong khi đó, đầu tư vào Lào vẫn dẫn đầu lượng vốn từ Việt Nam, chủ yếu các doanh nghiệp sản xuất, nông nghiệp và công nghiệp - thương mại.
 

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *