Đầu tư 10/10/2014 18:23

Hàng loạt ưu đãi cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

FICA – Các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuê đất, miễn tiền thuê đất, được ưu đãi về tín dụng, thuế nhập khẩu…

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp, hạn chế nhập siêu, tăng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện đổi mới cơ cấu đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chính sách ưu đãi đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ và số 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011 ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Tuy nhiên, chính sách đã ban hành chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Để khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các khu công nghiệp gồm khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội; 3 phân khu công nghiệp hỗ trợ, tỉnh Đồng Nai và 2 khu công nghiệp chuyên sâu về cơ khí chế tạo và công nghiệp điện tử tại Hải Phòng và Bà Rịa – Vũng Tàu được phép áp dụng thêm một số cơ chế, chính sách.

Cụ thể, đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, được giao đất, cho thuê đất trong thời hạn không quá 70 năm; được miễn tiền thuê đất đến 20 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định cụ thể thời gian miễn tiền thuê đất nêu trên; nhà đầu tư hạ tầng có trách nhiệm hạch toán số tiền thuê đất được miễn để miễn, giảm giá cho thuê lại đối với các dự án đầu tư sản xuất.

Đồng thời, các dự án này được miễn thuế nhập khẩu đối với một số hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án.

Các chính sách về vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước, bảo lãnh tín dụng để đầu tư hạ tầng và sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; miễn và giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp hỗ trợ, thực hiện theo quy định hiện hành.

Các chính sách ưu đãi về thời gian thuê lại đất; miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ sản xuất sẽ được xem xét, cho phép áp dụng đối với từng dự án đầu tư cụ thể.

Đối với khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm các nguồn vốn ODA và các nguồn tín dụng ưu đãi khác, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng phương án vay vốn cụ thể để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *