Đầu tư 06/04/2015 20:02

Đường sắt Việt Nam phải thoái vốn tại 7 Cty cổ phần

FICA – Trong đó, Tổng công ty này sẽ phải thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng.

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, dựa trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý thoái toàn bộ phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam thực hiện thoái vốn tại 6 Công ty cổ phần khác bao gồm: Tổng công ty Công trình đường sắt; Công trình 6; Đầu tư và Xây dựng công trình 3; Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải; Đầu tư công trình Hà Nội; Vận tải và Thương mại đường sắt.

Thanh Nga

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *