Đầu tư 10/02/2018 08:27

Đầu tư, kinh doanh sân golf sắp được đưa vào "hàng rào khuôn khổ"

Theo thông tin của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khẩn trương xây dựng Dự thảo Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh sân golf trình Chính phủ xem xét quyết định.

Theo đó, Bộ KH&ĐT phải xây dựng các quy định theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trình Chính phủ xem xét, quyết định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định về điều kiện kinh doanh đối với sân golf
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định về điều kiện kinh doanh đối với sân golf

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT xây dựng Nghị định về điều kiện đầu tư sân golf trên cơ sở đảm bảo đáp ứng đúng quy định về điều kiện hiện hành, tiêu chí xây dựng nêu tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012 và các pháp luật khác có liên quan đến ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT được quyền thực hiện thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng và kinh doanh sân golf theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

Hiện lĩnh vực đầu tư, kinh doanh sân golf không khuyến khích bởi lĩnh vực này thường thâm dụng đất đai, nước và mất cân bằng sinh thái vùng phụ cận. Tại Luật đầu tư sửa đổi, đầu tư và kinh doanh sân golf cũng được xếp chung vào các ngành cần có điều kiện để đầu tư, kinh doanh.

Tại Quyết định số 1946 của Thủ tướng về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 là 89 sân, trong đó có 19 sân đã đi vào hoạt động, trong đó vùng Trung du miền núi Bắc Bộ: dự kiến toàn vùng quy hoạch có 11 dự án sân golf, với tổng diện tích đất dự kiến là 1.456 ha, trên địa bàn của 5 tỉnh.

Vùng Đồng bằng sông Hồng: dự kiến toàn vùng quy hoạch 16 dự án sân golf, với tổng diện tích đất dự kiến là 1.909,7 ha, trên địa bàn của 6 tỉnh, thành phố. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ: dự kiến toàn vùng quy hoạch có 29 dự án, với tổng diện tích đất dự kiến là 2.943 ha, trên địa bàn của 12 tỉnh, thành phố.

Vùng Tây Nguyên: dự kiến toàn vùng quy hoạch có 8 dự án, với tổng diện tích đất dự kiến là 839 ha, trên địa bàn của 3 tỉnh, thành phố. Vùng Đông Nam Bộ: dự kiến toàn vùng quy hoạch có 21 dự án, với tổng diện tích đất dự kiến là 2.376 ha, trên địa bàn của 5 tỉnh, thành phố.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long; dự kiến toàn vùng quy hoạch có 4 dự án, với tổng diện tích đất dự kiến là 461 ha, trên địa bàn của 3 tỉnh, thành phố.

Nhiều năm qua, quy hoạch sân golf nằm ở các khu vực ven biển, đồng bằng hay trung du của một số tỉnh không theo quy hoạch, nhiều dự án sân golf thực tế lấn chiếm đất nông nghiệp, vi phạm quy định quản lý rừng và sinh thái mặt nước và đất. Nhiều dự án sân golf được vẽ ra chỉ để chủ đầu tư xí đất, xin dự án để biến thành các khu biệt thự sinh thái, nghỉ dưỡng.

An Linh

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *