Đầu tư 26/11/2014 08:16

Công ty dịch vụ công ích: chỗ nào cũng thừa tiền!

Năm nay, thanh tra TPHCM kết luận tổng số tiền phải thu hồi ở 4 công ty dịch vụ công ích là 431,5 tỉ đồng.

Ảnh: VCC
 
Hai năm trước, người dân Sài Gòn bị sốc trước các thông tin về mức lương "khủng" một cách bất thường của các sếp ở 2 công ty dịch vụ công ích. Cụ thế, kết luận thanh tra nhận định tiền lương ở đây cao bất thường và chế độ tiền lương bất bình đẳng cho thấy tại Công ty Thoát nước đô thị, lương của giám đốc (năm 2012) 2,6 tỉ đồng/năm, chủ tịch hội đồng thành viên 1,6 tỉ đồng/năm, kế toán trưởng 1,67 tỉ đồng/năm (lương bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 25,6 triệu đồng/tháng, lao động mùa vụ 5,4 triệu đồng/tháng, trong khi của viên chức quản lý là hơn 111 triệu đồng/tháng).
 
Tại Công ty Chiếu sáng công cộng, lương giám đốc (năm 2012) là 2,2 tỉ đồng/năm, chủ tịch hội đồng thành viên 2,4 tỉ đồng/năm... (lương bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 55,3 triệu đồng/tháng, mùa vụ 7,8 triệu đồng/tháng, trong khi của viên chức quản lý hơn 164 triệu đồng/tháng).
 

Tối qua, 25.11, trang điện tử của báo Tuổi trẻ cho biết, UBND TP.HCM tiếp tục "sờ gáy" các công ty diện này khi có văn bản đồng ý với kết luận của Thanh tra TP.HCM về thanh tra toàn diện hoạt động của 4 khu quản lí giao thông đô thị (thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM), qua đó thu hồi tiền sai phạm của 4 công ty công ích.

Theo đó, một trong những yêu cầu của UBND TP.HCM là giao cho chánh Thanh tra thu hồi, nộp ngân sách số tiền 45.774.641.740 đồng (hơn 45 tỉ đồng) là khoản chênh lệch kinh phí duy tu ở lĩnh vực giao thông, công ích... do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 2 triệu đồng xuống 1,512 triệu đồng.
 

Số tiền phải thu của từng công ty liên quan cụ thể như sau: công ty TNHH MTV Cầu Phà 35,885 tỉ đồng (tính tròn), công ty TNHH MTV Giao thông Sài Gòn 7,729 tỉ đồng, công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 là 1,903 tỉ đồng và công ty TNHH MTV Công viên cây xanh 257,377 triệu đồng.

Công ty Cầu Phà nộp 35,885 tỉ đồng (tính tròn), Công ty Giao thông Sài Gòn 7,729 tỉ đồng, Công ty Dịch vụ công ích quận 21,903 tỉ đồng và Công ty Công viên cây xanh 257,377 triệu đồng.

Trước đó, Vào ngày 14.2.2014, Tuổi Trẻ cho biết chánh Thanh tra TP.HCM Lâm Đình Chiến đã báo cáo UBND TP.HCM về kết luận thanh tra đối với bốn công ty công ích gồm: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng.

 
Tổng số tiền phải thu hồi gấp nộp ngân sách là 431,5 tỉ đồng. 
Trong đó, số tiền 275,9 tỉ đồng cần thu hồi trước ngày 26.2.2014 cũng là khoản tiền chênh lệch kinh phí hoạt động duy tu năm 2012 đã thanh toán thừa cho 4 công ty do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 2 triệu đồng xuống 1,512 triệu đồng.
Ngoài ra, UBND TP.HCM giao các cơ quan chức năng thu hồi gấp số tiền 155,6 tỉ đồng (tính đến 31.12.2011) nộp về ngân sách, là khoản lợi nhuận chưa phân phối của hai công ty Chiếu sáng công cộng và Công trình giao thông Sài Gòn...
Liên quan vụ việc, UBND TP.HCM đã cách chức 1 kiểm toán viên và 1 kế toán trưởng thuộc 2 công ty, cảnh cáo 3 phó giám đốc thuộc 3 công ty. Vào tháng 9.2013, các chức danh chủ tịch hội đồng thành viên và giám đốc của 4 công ty trên đã nhận văn bản thi hành kỷ luật với 2 người bị buộc thôi việc và 6 người bị cách chức. 
Theo A.T tổng hợp
Một thế giới
Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *