Đầu tư 24/11/2014 21:27

Bổ sung 2 thành viên cho Ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin

FICA - Thủ tướng đã ký quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin gồm ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên; và ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên thay ông Phạm Văn Phượng.

Theo thông tin từ Văn phong Chính Phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Cụ thể, Quyết định này điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam gồm ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên; và ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên thay ông Phạm Văn Phượng.

Theo Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 13/8/210 thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu  Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp xử lý để sớm ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn này.

Hiện Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh là Trưởng Ban Chỉ đạo này.

Ban Chỉ đạo có 2 Tổ công tác; trong đó, Tổ công tác số 1 có nhiệm vụ tái cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển, định hướng đầu tư và sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Tổ công tác số 2 đảm trách công tác tái cơ cấu tài chính bảo đảm nguồn trả nợ, vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *