Đầu tư 13/04/2015 21:08

“Dọn đường” cho nhà đầu tư chiến lược vào Phú Quốc

FICA – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Kiên Giang sớm hoàn chỉnh Đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên đảo, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường tốt cho các nhà đầu tư lớn, chiến lược tham gia đầu tư trên đảo.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Năm 2014, kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang tiếp tục chuyển biến tích cực, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 9,51%, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng. Sản xuất công nghiệp tăng 8,15%, du lịch tăng 40%, thu ngân sách tăng 2,1%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,47% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ: hệ thống giáo dục đào tạo phát triển nhanh; chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,58%; giải quyết việc làm cho 33.396 lượt lao động. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, kinh tế-xã hội của tỉnh Kiên Giang vẫn còn khó khăn, một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; hoạt động tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục đổi mới để phát triển, thực hiện tái cơ cấu đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chủ động nắm bắt thời cơ để hội nhập kinh tế sâu, rộng với các nước trước hết là các nước trong Khu vực ASEAN; thực hiện tốt đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; có giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu nước biển dâng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Đồng thời chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, các cấp; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, trọng tâm là xây dựng và triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, sớm hoàn chỉnh Đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định; khai thác, phát huy hơn nữa tiềm năng phát triển đảo Phú Quốc; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên đảo, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường tốt cho các nhà đầu tư lớn, chiến lược tham gia đầu tư trên đảo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, hàng giả...

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *