Thời sự 29/07/2020 08:23

Có việc vẫn nhận trợ cấp thất nghiệp, mức xử phạt ra sao?

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có việc làm mới nhưng không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại điểm c khoản 1, Điều 39 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Quy định có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Trợ cấp thất nghiệp là một trong các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm.

Nếu người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tìm được việc làm mới sẽ chấm dứt việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013.

Trường hợp người lao động có việc làm mà vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo tới Trung tâm giới thiệu việc làm (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) sẽ bị phạt tiền từ 1- 2 triệu đồng theo quy định tại Điều 39 Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, người lao động còn buộc phải nộp lại cho tổ chức bảo hiểm xã hội số tiền bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp đã nhận. 

Luật Việc làm cũng quy định, sau khi hoàn trả tiền và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHTN làm căn cứ để tính thời gian hưởng thất nghiệp cho lần tiếp theo.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng BHTN trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng BHTN.

Trường hợp người lao động cố tình vi phạm, không chấp hành quy định của pháp luật, không hoàn trả tiền trợ cấp thất nghiệp hưởng sai, không thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Hải An 

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *