Thời sự 24/06/2020 07:56

Cơ quan Thuế được yêu cầu doanh nghiệp mở thủ tục phá sản

Đây là ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Theo góp ý của VCCI, điều 4.3 và điều 7.3 của dự thảo quy định trường hợp doanh nghiệp đã có quyết định thụ lý phá sản hoặc đã có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì sẽ được đưa vào hồ sơ để khoanh nợ, xóa nợ. 

Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản nhưng không làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Điều này có thể khiến cơ quan thuế không có cơ sở để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

VCCI đề xuất ngành Thuế được yêu cầu  yêu cầu doanh nghiệp mở thủ tục phá sản

Hiện, Luật Phá sản quy định, cơ quan thuế được coi là một chủ nợ của doanh nghiệp và có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu doanh nghiệp nợ thuế quá 3 tháng. 

VCCI cho rằng Thông tư của Bộ Tài chính nên bổ sung quy định hướng dẫn các cơ quan thuế theo hướng: Nếu doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thì cơ quan thuế tự mình nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản, để có cơ sở khoanh nợ, xóa nợ thuế.

Số nợ thuế mất khả năng thu hồi hiện nay ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ thuế cần phải xử lý. 

Hiện tính đến cuối tháng 2, tổng nợ thuế là gần 86.000 tỷ đồng, nợ không có khả năng thu hồi khoảng 40.600 tỷ đồng, chiếm 47,3% tổng số tiền nợ thuế, tăng 1,1% so với cuối năm 2019 và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2019. 

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tiền nợ thuế không có khả năng thu hồi tăng lên là do số tiền phạt chậm nộp (0,03%/ngày) phần nợ thuế của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh tăng lên.

Dự thảo thông tư trên hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 94 quy định một số đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *