Thời sự 23/09/2014 14:17

Cắt giảm 290 giờ cải cách thủ tục hành chính thuế

FICA - Trong thời gian tới của năm 2014, triển khai thực hiện tốt các giải pháp trên, đã có thể cắt giảm khoảng 290 giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã vào cuộc quyết liệt, kịp thời nhằm cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giảm thời gian nộp thuế, giảm thời gian làm thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng có thể cho biết rõ hơn những kết quả triển khai trong thời gian qua?

Trên cơ sở tự rà soát và tham khảo một số đánh giá của tổ chức quốc tế (Ngân hàng thế giới, Tổ chức tài chính quốc tế) trong tương quan giữa Việt Nam với mức bình quân chung một số nước trong khu vực và trên thế giới về tiêu chí thực hiện TTHC thuế thì thời gian thực hiện khai, nộp thuế của Việt Nam còn ở mức cao (537 giờ/năm). Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch hành động nhằm mục tiêu cắt giảm tối đa thời gian thực hiện TTHC thuế cho người nộp thuế và thực hiện ngay trong năm 2014.

Đối với những giải pháp thuộc thẩm quyền, Bộ Tài chính đã khẩn trương ban hành Thông tư số 119 sửa đổi, bổ sung 07 Thông tư về thuế nhằm cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người nộp thuế để thực hiện ngay từ ngày 01/9/2014. Cụ thể: sửa đổi các chỉ tiêu khai thuế GTGT, qua đó số giờ nộp thuế GTGT giảm khoảng 156 giờ/năm; khắc phục sự khác biệt giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế TNDN, khắc phục sự khác biệt giữa chi phí ghi nhận theo kế toán và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN qua đó số giờ nộp thuế TNDN giảm khoảng 45,5 giờ/năm. Như vậy, việc triển khai, tổ chức thực hiện tốt Thông tư trên, thời gian thực hiện TTHC thuế giảm được 201,5 giờ/năm.

Đối với giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Nghị định về thuế để thực hiện ngay, trong đó có nội dung quy định về cải cách TTHC như: (i) chuyển khai thuế GTGT từ tháng sang quý (qua đó giảm số lần khai thuế GTGT từ 12 lần/năm xuống còn 04 lần/năm đối với người nộp thuế có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống); (ii) bỏ quy định về khai thuế TNDN theo quý mà chỉ cần thực hiện khai quyết toán năm (giảm số lần khai thuế TNDN từ 05 lần/năm xuống còn 01 lần/năm); (iii) bổ sung quy định về đối tượng được áp dụng biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thực hiện giải pháp này, góp phần giảm số giờ nộp thuế khoảng 88,36 giờ/năm (trong đó thuế GTGT giảm 41,36 giờ và thuế TNDN giảm 47 giờ).

Như vậy, trong thời gian tới của năm 2014, triển khai thực hiện tốt các giải pháp trên, đã có thể cắt giảm khoảng 290 giờ thực hiện TTHC thuế (tương đương hơn 54% số giờ khai, nộp thuế hiện nay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

Thưa Bộ trưởng, cải cách TTHC không có nghĩa chỉ cắt giảm các TTHC. Bộ trưởng có thể cho biết, song song với việc cắt giảm, rà soát thủ tục thuế, hải quan, Bộ sẽ làm gì để kiểm soát việc ban hành các quy định mới phát sinh mà không gây tốn kém thời gian, tiền bạc của doanh nghiệp?

Bộ Tài chính đã thành lập Ban chỉ đạo tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan do đồng chí Lãnh đạo Bộ là trưởng ban chỉ đạo (Quyết định số 1983/QĐ-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Đây là bộ phận đầu mối chuyên trách để chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm soát việc thực hiện các quy định mới đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thuận lợi cho doanh nghiệp, kịp thời giải quyết vướng mắc và nghiên cứu sửa đổi những quy định còn chưa phù hợp, là rào cản trong việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế. 

Đặc biệt, với tính chất quan trọng của Đề án đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế trong việc đánh giá hiệu quả và kiểm soát các biện pháp về cải cách TTHC tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Bộ Tài chính sẽ tổ chức thực hiện Đề án này đảm bảo đi vào thực chất.

  • Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Nguyễn Hiền

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *