Thời sự 05/11/2020 15:44

Cấp tốc rà soát doanh nghiệp công nghiệp điện tử có vốn 20 triệu USD trở lên

Bộ KH&ĐT vừa có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, báo cáo về tình hình phát triển các khu công nghiệp (KCN) có các dự án đầu tư trong ngành công nghiệp điện tử (quy mô vốn từ 20 triệu USD trở lên) trước ngày 12/11/2020.

Theo Bộ KH&ĐT, việc rà soát, báo cáo này nhằm phục vụ việc xây dựng và triển khai thí điểm Đề án về thành lập các KCN điện tử tập trung để thu hút đầu tư của các tập đoàn hàng đầu thế giới và các doanh nghiệp trong nước đầu tư phát triển phần cứng, phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin, sản phẩm điện tử chất lượng cao...

Bộ KH&ĐT yêu cầu rà soát doanh nghiệp công nghiệp điện tử có vốn 20 triệu USD trở lên

Báo cáo bao gồm nội dung đánh giá về tình hình phát triển các KCN có các dự án đầu tư trong ngành công nghiệp điện tử (số lượng các dự án về điện tử có quy mô vốn đầu tư từ 20 triệu USD trở lên); đánh giá hiện trạng của các KCN có trên 30% diện tích đất công nghiệp thu hút các dự án điện tử; cơ chế, chính sách đang áp dụng và khó khăn, vướng mắc; kiến nghị thí điểm thành lập KCN điện tử tập trung có khả năng đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn hàng đầu thế giới…

Đáng chú ý, về tình hình hoạt động của các dự án điện tử, Bộ KH&ĐT yêu cầu các địa phương báo cáo chi tiết về tổng số dự án điện tử trong KCN, vốn đầu tư đăng ký, vốn đầu tư thực hiện, diện tích sử dụng đất tính đến cuối tháng 9/2020 (bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài).

Thống kê từng dự án điện tử thuộc tập đoàn hàng đầu thế giới, trong đó có cả các dự án vệ tinh tham gia cung cấp nguyên liệu, linh kiện và phụ hiện cho dự án này.

Tổng số dự án đã đi vào sản xuất kinhb doanh, doanh thu, giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu, nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2019.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính trong 10 tháng năm 2020, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên cả nước thu hút được 591 dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN) với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 8,3 tỷ USD.

Theo đó, lũy kế nâng tổng số dự án ĐTNN lên 10.055 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 198 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 70%.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *