Thời sự 10/09/2014 21:28

Các nhà băng giao dịch liên ngân hàng 29.444 tỷ đồng mỗi ngày

FICA - Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tuần cuối tháng 8 đạt xấp xỉ 147.220 tỷ đồng, bình quân khoảng 29.444 tỷ đồng/ngày.

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần cuối tháng 8 bằng VND đạt xấp xỉ 147.220 tỷ đồng, bình quân khoảng 29.444 tỷ đồng/ngày; bằng USD quy đổi ra VND đạt 86.840 tỷ đồng bình quân khoảng 17.368  tỷ đồng/ngày.

Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 35% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 33%) và 2 tuần (chiếm 15%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt chiếm 41% và 24% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường trong tuần có xu hướng giảm ở các kỳ hạn dưới 1 tháng nhưng lại tăng nhẹ ở kỳ hạn dài hơn như 2 tháng và 3 tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm trong tuần đứng ở mức 3,28%/năm, giảm 0,39%/năm so với tuần từ 18/8 - 22/8/2014. Lãi suất bình quân các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống còn lại dao động trong khoảng từ 3,48% đến 3,87%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường trong tuần tăng 0,01 – 0,02%/năm ở các kỳ hạn qua đêm, 3 tuần và 1 tháng song lại giảm ở kỳ hạn 1 tuần và 2 tháng. Cụ thể: lãi suất bình quân của kỳ hạn qua đêm là 0,19%/năm, tăng 0,01%/năm so với tuần từ 18/8 – 22/8/2014. Lãi suất bình quân các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống còn lại dao động trong khoảng từ 0,34% đến 0,68%/năm.

Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động VND tương đối ổn định, một vài ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất huy động (NHTMCP Ngoại thương Việt Nam giảm 0,2%/năm, NHTMCP Sài Gòn thương tín giảm 0,1 – 0,3%/năm ở các kỳ hạn).

Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi  không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và có kỳ hạn dưới 6 tháng; 6-7,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn trên 12 tháng 7,5-7,9%/năm.

Lãi suất huy động USD: Phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 1%/năm đối với tiền gửi của dân cư.

Về lãi suất cho vay, lãi suất cho vay bằng VND tương đối ổn định. Trong tuần, NHTMCP Ngoại thương Việt Nam điều chỉnh giảm lãi suất cho vay khoảng 0,2 - 0,5%/năm ở các kỳ hạn. Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 7-8%/năm, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức khoảng 9-10%/năm đối với ngắn hạn; 10,5-12%/năm đối với trung và dài hạn.

Một số NHTM tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay đối với một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả chỉ ở mức 6-7%/năm.

Lãi suất cho vay USD: phổ biến ở mức 3-7%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-6%/năm, 5,5-7%/năm đối với trung và dài hạn.

An Hạ

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *