Thời sự 25/07/2021 17:29

Bộ Tài chính: Sẽ có gói hỗ trợ doanh nghiệp 24.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính hiện nay được Thủ tướng Chính phủ giao nghiên cứu một gói hỗ trợ mới về thuế và phí, tầm khoảng 24.000 tỷ đồng.

Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội chiều 25/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, kết quả của 6 tháng đầu năm đạt kết quả tốt, tăng trưởng kinh tế đạt 5,64%, chỉ số CPI chiếm 1,47%, thu ngân sách đạt 58,2%, tăng 16,3% so với cùng kỳ, đặc biệt sản xuất, kinh doanh tăng 52%, trong đó doanh nghiệp nhà nước đạt 52%, tăng 17,8%, doanh nghiệp FDI nước ngoài tăng 19,9%, đạt 57%. Về chi ngân sách hiệu quả, tức là 41,2%, năm nay chúng ta có thặng dư của 6 tháng đầu năm. Nợ công bền vững, theo hướng cơ cấu lại.

Về vấn đề phát hành trái phiếu Chính phủ kéo dài được 12 năm và lãi suất chỉ 2,26%. Thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, thị trường tiền tệ tốt, kể cả các lĩnh vực như chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu và thị trường phái sinh tăng vốn hóa được 29,2%. Thị trường bảo hiểm tăng 16,2%. Chúng ta đang đứng trước một vấn đề rất căng là vấn đề đại dịch.

Gói hỗ trợ 24.000 tỷ đồng đang được Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ.

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chủ động quyết liệt lãnh đạo chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm sát sao chỉ đạo với nhiều giải pháp linh hoạt.

Chính phủ đã ban hành quy định về miễn giảm và hoàn thuế được 147.300 tỷ đồng. Miễn 30 loại phí và lệ phí. Ban hành 17 nghị định, 50 thông tư. Đặc biệt như Nghị định 52 giãn hoãn được 37.500 tỷ đồng và một số nghị định đã mở đường cho việc phát triển nguồn lực và như là Nghị định 67 thay thế Nghị định 147. Nghị định 60 thay thế Nghị định 16 về cơ chế của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định 44 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đã đưa ra gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 là 26.000 tỷ đồng và chi phí chống dịch là 5.156 tỷ đồng và đã xây dựng được quỹ vaccine là 8.300 tỷ đồng đến thời điểm hiện nay. Đã chủ động chi cho việc mua vắc xin là 8.187 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua hai loại vắc xin là 91 triệu liều và đang trình 12.280 tỷ đồng.

Ngoài ra còn xuất từ Tổng cục Dự trữ quốc gia các loại vật tư hàng hóa để chống dịch. Được sự hỗ trợ của Chủ tịch Quốc hội và Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ không kể ngày đêm đã tổ chức họp và giải quyết các vấn đề, những vướng mắc để tập trung dồn cho chống dịch.

Bộ Tài chính hiện nay được Thủ tướng Chính phủ giao, đang còn nghiên cứu một gói hỗ trợ mới về thuế và phí. Chúng tôi sẽ báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Thường vụ Quốc hội và Chính phủ để quyết định gói này tầm khoảng 24.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cũng đang trình với Chính phủ là hoãn thực hiện Thông tư 40 về thuế.

Trong thời gian tới, để thực hiện về việc chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đã trình và Chính phủ thực hiện chủ trương là giảm 10% chi thường xuyên và giảm 50% các chi về hội họp, công tác phí, đi công tác nước ngoài... Đồng thời, nâng cao hiệu quả về đầu tư công, kể cả các dự án ODA. Cắt giảm những dự án không hiệu quả và các dự án vay ưu đãi. Quản lý tốt thị trường bảo hiểm, thị trường tiền tệ. Kết hợp rất tốt trong quá trình điều hành chính sách, tài khóa và chính sách coi tiền tệ một cách hợp lý. 

Châu Như Quỳnh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *