Thời sự 02/01/2020 08:06

Bộ Tài chính: Nợ thuế khó thu hồi năm 2019 là hơn 40.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số nợ thuế năm 2019 có tăng lên so với cùng kỳ năm 2018, trong đó số nợ thuế khó có khả năng thu hồi tăng 7% so với cùng kỳ, ghi nhận ở mức hơn 40.200 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019, theo đó hoạt động thu thuế xuất nhập khẩu, thuế nội địa có mức tăng trưởng cao. 

Thu ngân sách trung ương và địa phương đều vượt dự toán, thu ngân sách trung ương vượt 4%, ngân sách địa phương vượt 16%. Trong đó 30 địa phương vượt trên 20% dự toán, 14 địa phương vượt từ 10 đến 20% dự toán, 17 địa phương vượt 10% dự toán…

Bộ Tài chính: Nợ thuế khó thu hồi năm 2019 là hơn 40.000 tỷ đồng - 1

Bộ Tài chính cho biết, nợ thuế khó đòi năm 2019 có chiều hướng tăng nhẹ, tổng mức đạt hơn 40.000 tỷ đồng

Đặc biệt, trong năm nay Bộ này đã tập trung thanh kiểm tra các lĩnh vực thu, chi ngân sách Nhà nước, sử dụng vốn đầu tư, quản lý tài chính doanh nghiệp, chống buôn lậu… đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 71.700 tỷ đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách hơn 25.100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động thu nộp đã được thực hiện là 17.200 tỷ đồng. Các cơ quan như Thuế cũng thực hiện thu hồi được hơn 35.000 tỷ đồng nợp thuế từ năm 2018 chuyển sang.

Về tổng số nợ thuế nội địa, đến cuối tháng 12/2019, Tổng cục Thuế cho biết cả nước có khoảng 80.800 tỷ đồng tiền thuế bị nợ, tăng gần 6% so với thời điểm năm 2018. 

Trong đó, nợ có khả năng thu là hơn 40.600 tỷ đồng, chiếm hơn 50% số thuế nợ, tăng gần 5% so với thời điểm năm trước. Số nợ không có khả năng thu hồi là hơn 40.200 tỷ đồng, chiếm gần 50% và tăng hơn 7% so với năm trước. Cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi hơn 990 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.

Về chi ngân sách, lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm, theo báo cáo của Bộ Tài chính năm 2019 chi ngân sách được quản lý chặt chẽ đúng theo dự toán, tiến độ thực hiện, trong đó tăng tỷ trọng cho chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, gắn với tinh giảm biên chế.

Năm 2019, theo Bộ Tài chính, bội chi ngân sách Nhà nước năm 2019 đã có chiều hướng suy giảm do nhiều chính sách cải cách chi ngân sách của Chính phủ, theo đó, bội chi ngân sách Nhà nước năm 2019 giảm từ 3,7%/GDP theo dự toán, xuống 3,4% GDP; nợ công giảm từ 63,7% (cuối năm 2016) xuống trên 56%, giảm 7,6%.

Về số nợ thuế, tổng nợ thuế theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính đã giảm hơn 7.450 tỷ đồng so với báo cáo trước Quốc hội vào cuối tháng 10 của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Số nợ thuế khó có khả năng thu hồi cũng giảm từ mức 43.000 tỷ đồng, xuống mức 40.200 tỷ đồng, số nợ thuế khó có khả năng thu hồi ghi nhận giảm gần 3.000 tỷ đồng trong 3 tháng. 

Trước đó, báo cáo Quốc hội, lãnh đạo Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ cho xoá số nợ thuế không có khả năng thu hồi là 16.400 tỷ đồng. Nếu được Quốc hội thông qua, khoản nợ hơn 16.400 tỷ đồng này sẽ được xoá trước ngày 1/7/2020.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *