Thời sự 03/05/2018 00:40

Bộ Tài chính muốn cắt giảm hơn một nửa điều kiện kinh doanh

VCCI cho rằng, việc Bộ Tài chính chỉ xem xét các điều kiện kinh doanh cụ thể khiến cho phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh không đưa ra được bức tranh toàn cảnh về sự cần thiết phải kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh của một số loại ngành nghề kinh doanh.

Theo Phương án cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính thì tổng số điều kiện kinh doanh ban đầu trong lĩnh vực tài chính là 370 điều kiện, tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị cắt giảm, đơn giản là 193 điều kiện, chiếm tỷ lệ 52,2%.
 
Theo đánh giá của VCCI, đây được xem là con số ấn tượng, phản ánh tinh thần cầu thị, cải cách từ phía Bộ Tài chính; cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao tinh thần này của Bộ Tài chính.
 
VCCI cho rằng, về cơ bản, phương án đã nhận diện chính xác các điều kiện kinh doanh và ở một số điều kiện kinh doanh đã đưa ra đề xuất cắt giảm, bãi bỏ hợp lý. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực, tiến bộ thì VCCI cũng đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc, xem xét một số vấn đề.
 
Theo đánh giá của VCCI, một số đề xuất chưa rõ về phương án đề xuất như trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, phương án đưa ra đề xuất “đề nghị cắt giảm điều kiện này” mà không nêu rõ “cắt giảm” có nghĩa là bỏ hoàn toàn điều kiện này hay là sửa đổi thành điều kiện khác?
 
Một số đề xuất về bản chất là không cắt giảm, ví dụ trong lĩnh vực giá, phần lớn các điều kiện kinh doanh đều được “giữ lại”, các phương án đề xuất chủ yếu là thiết kế lại hình thức quy định về điều kiện kinh doanh.
 
Thậm chí, một số đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh được đánh giá là chưa triệt để như đối với các điều kiện về nhân lực, phương án mới chỉ đề xuất giảm số năm kinh nghiệm điều kiện mà chưa xem xét có cần thiết phải bỏ hoàn toàn yêu cầu về điều kiện không?
 
Bên cạnh đó, một số đề xuất không tạo ra thay đổi thực chất nào đáng kể trong khi một số trường hợp được “cắt giảm” trong Phương án dựa trên những lý do hình thức và về bản chất thì vẫn giữ nguyên điều kiện kinh doanh. 
 
Ví dụ, trong lĩnh vực giá, có đề xuất cắt giảm điều kiện vì “việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đã được quy định cụ thể tại Điều 39 Luật giá”. Như vậy thì điều kiện này vẫn được giữ quy định trong Luật.
 
Hay như, điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động trong công ty quản lý quỹ: Phương án đưa ra đề xuất giảm số năm kinh nghiệm của bộ phận nghiệp vụ từ “05 năm” xuống còn “04 năm”
 
VCCI cũng cho rằng, nhiều điều kiện kinh doanh được đánh giá để đưa ra đề xuất trong Phương án chưa thực sự dựa vào việc xem xét, phân tích hiện trạng điều kiện kinh doanh với tính chất cần phải có của một điều kiện kinh doanh quy định tại Điều 7 Luật đầu tư 2014 (theo đó, các điều kiện kinh doanh chỉ nhằm đảm bảo các lợi ích công cộng). Vì vậy, phương án vẫn bỏ sót nhiều điều kiện kinh doanh chưa phù hợp.
 
Theo VCCI, phương án mới chỉ đánh giá các điều kiện kinh doanh cụ thể mà chưa đánh giá về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Việc chỉ xem xét các điều kiện kinh doanh cụ thể khiến cho phương án không đưa ra được bức tranh toàn cảnh về sự cần thiết phải kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh của một số loại ngành nghề kinh doanh.
 
"Nói cách khác, phương án chưa xem xét việc liệu trong lĩnh vực tài chính có những ngành nghề kinh doanh nào hiện đang được coi là ngành nghề có điều kiện trong khi thực chất không ảnh hưởng đáng kể tới các lợi ích công cộng, và do đó không cần phải kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh?", VCCI đặt câu hỏi.
 
Cơ quan này cho rằng, Bộ Tài chính cần đánh giá việc xác định một ngành, nghề là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là hợp lý không, qua đó kiến nghị sửa đổi Luật đầu tư, đồng thời bãi bỏ toàn bộ điều kiện kinh doanh trong ngành, nghề này.
 
Phương Dung
 
Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *