Thời sự 03/11/2019 14:43

Ban hành Nghị quyết đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công: Sẽ có cải thiện từ 2020?

BVSC kỳ vọng, trong năm tới đầu tư công sẽ có sự cải thiện hơn khi Luật đầu tư công sửa đổi chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2020.

Ảnh minh hoạ

Ngày 29/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 94/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Tại Nghị quyết 94/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

Chính phủ yêu cầu không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án (quy định tại Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2016) đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban ngành điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương, đề xuất phương án xử lý đối với số vốn không có khả năng giao trong năm.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu: Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các dự án đủ điều kiện giải ngân trong vòng 04 ngày làm việc; Các bộ, cơ quan liên quan đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư trung hạn và hàng năm; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2019…

Những sửa đổi bổ sung liên quan đến đầu tư công liên tục trong những năm gần đây cho thấy Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

BVSC kỳ vọng trong năm tới đầu tư công sẽ có sự cải thiện hơn khi Luật đầu tư công sửa đổi chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2020.

M.C

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *