Thời sự 07/12/2013 08:26

“Nới” thời hạn cho vay bằng ngoại tệ

Việc cho vay ngắn hạn ngoại tệ đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu và các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam sẽ được tiếp tục thực hiện cho tới ngày 31/12/2014.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 29 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú, để thay thế cho Thông tư 37.

 

Theo Thông tư 37, việc cho vay ngắn hạn ngoại tệ đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức và cho vay ngắn hạn ngoại tệ đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam chỉ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2013.

Tuy nhiên, với việc ban hành Thông tư 29, việc cho vay ngắn hạn ngoại tệ đối với các nhu cầu này sẽ được tiếp tục thực hiện cho tới ngày 31/12/2014.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định, khi được TCTD giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot); trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.

Cùng với đó, TCTD xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn ngoài các nhu cầu vốn nêu trên thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể theo trình tự, thủ tục quy định.

Theo Thông tư 29, các TCTC phải báo cáo cụ thể về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh, nguồn trả nợ vay của khách hàng thay vì chỉ cần các TCTD đảm bảo như quy định tại Thông tư 37.

Khi có nhu cầu cho vay bằng ngoại tệ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho vay bằng ngoại tệ, nhưng phải “cam kết chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các khách hàng và các nội dung, thông tin cung cấp tại văn bản đề nghị”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2014.

An Hạ

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *