Thời sự 25/03/2015 23:22

TPHCM: Tăng trưởng tín dụng ước tăng 1,2% so với đầu năm

FICA –Tăng trưởng huy động cũng đạt cao. Trong đó, vốn huy động VNĐ chiếm 84% tổng vốn huy động, tăng 14,8% so tháng cùng kỳ. Tiền gửi tiết kiệm chiếm 55,7%, tăng 13,9% so với tháng cùng kỳ.

Theo số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), tính đến đầu tháng 3/2015, tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố 1.342,1 ngàn tỷ đồng, tăng 0,4% so tháng trước (chỉ số này tháng trước là -0,5%) và tăng 15,3% so với tháng cùng kỳ.

Vốn huy động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần chiếm 55,4% tổng vốn huy động, tăng 12,4% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 16%, tăng 17,6% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động VNĐ chiếm 84% tổng vốn huy động, tăng 14,8% so tháng cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 55,7%, tăng 13,9% so với tháng cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 3 đạt 1.080,7 ngàn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước, cao hơn mức tăng của tháng trước (tháng 2 tăng 0,2%); so với tháng 12/2014 tăng 1,2% và tăng 14,2% so với tháng cùng kỳ.

Dư nợ tín dụng của các Ngân hàng Thương mại cổ phần đạt 608,9 ngàn tỷ đồng, chiếm 56,3% tổng dư nợ, tăng 16,6% so tháng cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 163,6 ngàn tỷ đồng, chiếm 15,1% tổng dư nợ, tăng 5,1% so tháng cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 917,1 ngàn tỷ đồng chiếm 84,9% tổng dư nợ, tăng 16% so tháng cùng kỳ.

Dư nợ tín dụng trung, dài hạn chiếm 53,7%, tăng 33,3% so tháng cùng kỳ. Dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 46,3%, giảm 0,2% so tháng cùng kỳ.

Bích Diệp

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *