Thời sự 25/11/2014 09:49

Chấp thuận tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở tháng 10/2014

FICA - Ngân hàng Nhà nước chính thức chấp thuận tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở hết tháng 10/2014 cho 5 ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước.

Ngày 20/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có các văn bản số 8649, 8650, 8651, 8652 và 8656/NHNN-TD về việc tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở tháng 3/2014 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Theo các văn bản trên, căn cứ kết quả cho vay hỗ trợ nhà ở đến cuối tháng 10/2014 và đề nghị tái cấp vốn của các ngân hàng thương mại, NHNN chấp thuận tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở hết tháng 10/2014 theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ đối với các ngân hàng thương mại, cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 31/10/2014 là 1.032.307.884.637 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 892.629.115.945 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 10/2014 là 139.678.768.692 đồng.

Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 31/10/2014 là 335.710.496.513 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 229.914.627.824 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 10/2014 là 35.795.868.689 đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 31/10/2014 là 739.859.506.341 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 676.732.052.719 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 10/2014 là 63.127.453.622 đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 31/10/2014 là 1.471.351.913.597 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 1.384.386.314.541 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 10/2014 là 86.965.599.056 đồng.

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sống Cửu Long (MHB ): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 31/10/2014 là 45.074.354.975 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 44.872.559.267 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 10/2014 là 201.755.708 đồng.

NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại trên liên hệ với Sở giao dịch NHNN để được giải ngân khoản tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định.

An Hạ

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *