Tài chính ngân hàng 20/10/2020 22:04

Phát hành trái phiếu sụt giảm trong tháng 9: Nguyên nhân vì đâu?

Việc giảm sút về giá trị đăng ký và phát hành trong tháng 09 đã được dự báo từ trước, khi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 163/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2020.

Tốc độ phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được "hãm" lại

Theo số liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng giá trị đăng ký và phát hành của trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đều giảm mạnh trong tháng 9 so với tháng 8.

Cụ thể, giá trị đăng ký trong tháng 9 đạt 23.601 tỷ đồng (giảm 80,64%) trong khi giá trị phát hành đạt 10.522 tỷ đồng (giảm 72,60%).

Nhóm ngân hàng có tổng giá trị phát hành lớn nhất, đạt 9.490 tỷ đồng. Mặc dù tổng giá trị phát hành giảm 5,46% so với tháng 8, nhưng nhóm ngân hàng vẫn chiếm tới 90,20% trong tỷ trọng giá trị phát hành trong tháng 9.

Việc giảm sút về giá trị đăng ký và phát hành trong tháng 9 đã được dự báo từ trước, khi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 163/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2020.

Cụ thể, kể từ đầu tháng 9/2020, việc phát hành trái phiểu riêng lẻ đã được nâng cao tiêu chuẩn và chịu nhiều giới hạn nhằm hạn chế hoạt động phát hành quá mức cho nhà đầu tư cá nhân; đồng thời yêu cầu cao hơn về trách nhiệm của các bên tham gia vào quá trình phát hành trái phiếu.

BVSC cho rằng trong quý cuối năm, giá trị phát hành TPDN sẽ không đạt được mức cao như các tháng đầu năm.

Như vậy, luỹ kế 3 quý đầu năm 2020, tổng giá trị phát hành TPDN đạt 303.802 tỷ đồng. Trong đó, nhóm ngân hàng là nhóm có tổng giá trị phát hành TPDN lớn nhất, chiếm hơn 35% trong tỷ trọng phát hành TPDN với kỳ hạn trung bình 5,2 năm.

Tiếp sau đó là ngành bất động sản (chiếm hơn 30%) với kỳ hạn trung bình 4,04 năm và ngành dịch vụ (chiếm hơn 10%).

Trong tháng 9/2020, các ngân hàng có lượng huy động lớn thông qua kênh trái phiếu bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (3.000 tỷ đồng), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (2.000 tỷ đồng) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt (1.000 tỷ đồng).

Mai Chi

Chuyên mục: Tài chính ngân hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *