Thời sự 21/05/2014 19:58

Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được cơ cấu lại nợ

FICA - NHNN vừa ban hành Thông tư cho phép Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với điều kiện chặt chẽ hơn.

Ngày 20/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.

Thông tư số 14 bổ sung quy định cho phép Nhân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với điều kiện chặt chẽ hơn. 

Đồng thời, yêu cầu ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải ban hành quy định nội bộ về kiểm soát, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; kiểm soát nội dung, lý do cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với từng khoản nợ; việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện một lần.

Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sua khi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, không được tiếp tục cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ nếu khách hàng không có khả năng trả nợ đúng theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại. 

Theo Thông tư 14, Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải định kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) về tình hình cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo mẫu quy định kèm theo thông tư.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày mai (22/5/2014) và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015.

Phương Dung

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *