Tiền và Hàng 01/04/2014 14:04

Cá tra vào Mỹ vẫn bị đánh thuế cao

FICA - Bộ Thương mại Mỹ vừa có thông báo kết quả cuối cùng trong đợt rà soát hành chính lần thứ 9 (POR9) thuế chống bán phá giá và các nhà xuất khẩu mới đối với mặt hàng cá tra, basa xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ giai đoạn 2011 - 2012.

Ngày 31/3/2014, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ra thông báo về kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 9 (POR 9) đối với mặt hàng cá tra, basa xuất khẩu từ Việt Nam và thông báo mức thuế sẽ áp đối với mặt hàng cá tra philê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong giai đoạn từ 1/8/2011 đến 31/7/2012.Bên cạnh đó, trong khuôn khổ rà soát nhà xuất khẩu mới, nhà sản xuất/xuất khẩu Golden Quality được DOC xác định là có biên độ phá giá tối thiểu (de minimis)

Trước đó, ngày 11/9/2013, DOC đã thông báo quyết định sơ bộ, theo đó, biên độ phá giá bình quân gia quyền được tính cho các nhà xuất khẩu của Việt Nam đối với các bị đơn bắt buộc và tự nguyện khác tương đối cao và cao hơn từ 2 tới 14 lần so với kết quả cuối cùng, từ 0,42 USD/kg tới 2,15 USD/kg. Mức thuế suất toàn quốc không có sự thay đổi, giữ ở mức 2,11 USD/kg.

Trong quá trình điều tra tiếp theo từ giai đoạn sơ bộ đến giai đoạn cuối cùng, DOC cũng đã tạo cơ hội cho các bên có lợi ích liên quan có quan điểm, ý kiến bình luận về kết quả được nêu trong quyết định sơ bộ. Căn cứ trên việc phân tích các quan điểm, ý kiến và thông tin, số liệu được cung cấp và thu thập được trong giai đoạn này, DOC đã có những thay đổi mới về biên độ phá giá chính thức trong quyết định cuối cùng.

Theo quy định tại Mục 751(a)(2)(A) Đạo luật Thuế quan 1930 và Điều 19CFR 351.212(b), DOC sẽ xác định và Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) sẽ tiến hành thu thuế chông bán phá giá với đối với tất cả các lô hàng hàng hoá thuộc đối tượng điều tra nhập khẩu vào Hoa Kỳ phù hợp với kết quả của đợt rà soát này. DOC sẽ ban hành hướng dẫn thu thuế cho CBP 15 ngày sau thông báo kết quả cuối cùng của đợt rà soát.

Ngay sau thông báo này, yêu cầu nộp tiền ký quỹ sẽ có hiệu lực đối với tất các các lô hàng hàng hoá thuộc đối tượng điều tra nhập khẩu, hoặc xuất kho để tiêu thụ trong hoặc sau ngày công bố kết quả cuối cùng của POR9, theo quy định tại Mục 751(a)(2)(C) của Đạo luật thuế quan 1930.

 

Phương Dung

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *