Quốc tế 18/11/2014 11:32

Cu Ba kêu gọi đầu tư nước ngoài

FICA - Cu Ba đang thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực nông lâm nghiệp, mía đường, du lịch, công nghiệp, năng lượng, khai khoáng, giao thông vận tải, xây dựng…

Mới đây, Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba (MINCEX) công bố Danh mục các dự án thu hút đầu tư nước ngoài tại Cuba, trong đó giới thiệu khái quát và nêu đầu mối liên hệ của các dự án kêu gọi đầu tư cụ thể thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như: nông lâm nghiệp, mía đường, du lịch, công nghiệp, năng lượng, khai khoáng, giao thông vận tải, xây dựng…

Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz cho biết Danh mục các dự án thu hút đầu tư nước ngoài nêu trên sẽ được cập nhật hàng năm, căn cứ những dự án đề xuất của các ngành và lĩnh vực kinh tế trong nước.

Việc chính thức công bố Danh mục dự án thu hút đầu tư vào thời điểm này được đánh giá là động thái tích cực của Chính phủ Cuba nhằm thực thi các Định hướng Chính sách Kinh tế và Xã hội của Đại hội Đảng VI, góp phần thúc đẩy quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế, xã hội ở Cuba trong thời điểm hiện nay.

Đây cũng được coi là công cụ hữu hiệu để mời gọi đầu tư nước ngoài với mục tiêu phát triển sản xuất trong nước nhằm giảm nhập khẩu, tiết kiệm ngân sách và hướng tới tăng trưởng xuất khẩu.

Ngoài các dự án chi tiết, văn bản trên nêu tương đối đầy đủ về các chính sách hiện nay Cuba áp dụng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển sản xuất trong nước nói chung và tăng cường thu hút đầu tư vào Đặc khu Kinh tế Mariel nói riêng, trên cơ sở Luật Đầu tư nước ngoài ( Luật 118) chính thức có hiệu lực vào cuối tháng 6 năm 2014 và văn bản về việc thành lập Đặc khu Phát triển Mariel.

Bích Diệp

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *