Quốc tế 07/11/2013 12:07

Cổ phiếu ngành công nghệ có còn hấp dẫn?

Trong quá khứ, công nghệ là ngành mang lại mức lợi nhuận khá tốt cho nhà đầu tư. Chẳng hạn, nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào amazon.com vào thời điểm công ty này IPO tháng 5/1997, thì giờ đây bạn đã có trong tay 239.045 USD.

Tuy nhiên, nếu tính từ thời điểm đầu tư đến hiện tại, thì lợi nhuận của ngành này đã tỷ lệ thuận với khoảng thời gian, tức càng về sau, mức lợi nhuận càng giảm.

Biểu đồ giá trị đầu tư cổ phiếu công nghệ:

Giá trị hiện tại của khoản đầu tư 1.000$ vào các công ty công nghệ ngày cảm giảm.

 

Với tình hình này, liệu cổ phiếu Twitter có còn hấp dẫn?

Theo Doanh nhân Sài Gòn Online

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *